ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2009

ΜΕΤΕΩΡΑ


Επιμέλεια
2009
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Μ. ΜΑΝΔΡΕΚΑ
Φωτογράφος
A. BONETTI