ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2000’s

2009

ΒΟΙΔΟΚΟΙΛΙΑ


Επιμέλεια
2009
Γλώσσα
Λιθογραφείο
Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
Αντίτυπα
Επιμέλεια
Κ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ
Φωτογράφος
Π. ΜΑΤΣΟΥΚΑ