02/07/2013: Ομιλία Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στη Βουλή

02/07/2013: Ομιλία Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στη Βουλή


02/07/2013: Ομιλία Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στη Βουλή

Το Εθνικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».
 
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επιλύει χρόνια προβλήματα και αιτήματα της τουριστικής αγοράς. 
Όπως είπε η υπουργός Τουρισμού, μιλώντας  στη Βουλή, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό, βασίζεται σε 4 άξονες:
1ον. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση των επενδύσεων με την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του νέου Αναπτυξιακού νόμου.
2ον. Τον εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος με την ανάπτυξη των Ειδικών & εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θαλάσσιος, Ιατρικός/ Ιαματικός, Θρησκευτικός/ προσκυνηματικός,
Γαστρονομικός, Αθλητικός, Συνεδριακός, Αγροτουρισμός – Οικοτουρισμός κ.α.).
3ον. Τη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδομές και τις υπηρεσίες του Τουρισμού,
4ον. Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδος με την αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία νέων και νέου τύπου θέσεων εργασίας.
 
Τόνισε ακόμη ότι  στρατηγική τουρισμού  μέχρι το 2020 αναπτύσσεται με βασικούς στόχους:
α) Την αύξηση των εισερχομένων τουριστών στα 24 εκ. έτσι ώστε η χώρα μας να βρίσκεται μέσα στους 10 προτεινόμενους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως αλλά και
β) Την αύξηση της μέσης κατά κεφαλής δαπάνης ανά τουρίστα βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
 
Η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο προωθεί πέντε σημαντικές μεταρρυθμιστικές πολιτικές:
– Διαμόρφωση νέου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
– Συγκρότηση νέου θεσμικού πλαισίου, που επιτρέπει την άσκηση νέας τουριστικής πολιτικής: οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων, με σεβασμό στο περιβάλλον και εισαγωγή νέων τουριστικών προϊόντων.
– Προτεραιότητα στη δημιουργία σύνθετων και οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων.
– Απλούστευση των διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.
– Αναδιάρθρωση του ΕΟΤ με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων.
 
Η υπουργός Τουρισμού επισήμανε ακόμη ότι με το νομοσχέδιο υλοποιείται η αναδιοργάνωση της διοικητικής και οργανωτικής δομής των τουριστικών υπηρεσιών της χώρας σε έναν ενιαίο μηχανισμό, υπό την εποπτεία του ανασυσταθέντος Υπουργείου Τουρισμού. Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την διευκόλυνση της τουριστικής επιχειρηματικότητας. Κωδικοποιείται η τουριστική νομοθεσία. Γίνεται αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών του νέου ΕΣΠΑ. Επιχειρείται η ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών επενδύσεων μέσω συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (προτεραιότητα στις ειδικές τουριστικές υποδομές, Γκόλφ, Μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα κα.), Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση.
 
Η υπουργός τουρισμού παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο του υπουργείου τουρισμού ανέφερε ότι επιλύει χρονίζοντα θέματα του τουριστικού κλάδου, όπως είναι μεταξύ άλλων:  Η λειτουργική ενοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων. Η εισαγωγή της έννοιας των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και νέων τουριστικών προϊόντων (ξενώνες φιλοξενίας νέων). Χωροθέτησης και αδειοδότησης τουριστικών λιμένων. Λειτουργικής τακτοποίησης χιονοδρομικών κέντρων και καθιέρωση του θεσμού των τουριστικών εντεταλμένων σε Πρεσβείες και Προξενεία.