03/07/2013: Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση

03/07/2013: Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση


03/07/2013: Διεθνής Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Τουρισμού διοργανώνει Διεθνή Συνάντηση Εργασίας με θέμα την Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Electra Palace Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20 στην Αθήνα.

 

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ξένοι ειδικοί τεχνοκράτες και πανεπιστημιακοί  από το IMC University, to Aalto University, τον Atout france, και το Ecole Hoteliere de Lausanne.

 

Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση θα μετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων Τουρισμού, Παιδείας, Δικαιοσύνης, καθώς και εκπρόσωποι ξενοδόχων, επαγγελματικών φορέων του τουρισμού, ελληνικών πανεπιστημίων. Επίσης θα μετέχει και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προσδιοριστεί η σημασία της εκπαίδευσης στον τουρισμό και συγκεκριμένα ο διακριτός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν σε αυτό ο δημόσιος αλλά και ο ιδιωτικός τομέας. Ακόμα θα συζητηθούν, η διεθνής εμπειρία στην επαγγελματική τουριστική εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός της καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας της επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης (κανόνες, διοικητικές ρυθμίσεις κ.λπ), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής και η σημασία της εκπαιδευτικής εξειδίκευσης στον τουριστικό τομέα.