04/12/2012: Ομιλία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

04/12/2012: Ομιλία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο


04/12/2012: Ομιλία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Τίτλος: Το στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσά σας, για να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε τις πολιτικές μας για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Για την ανάπτυξη ενός τομέα, που μπορεί να συμβάλει άμεσα και αποφασιστικά στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Που έχει τη δυνατότητα να στηριχθεί εξ ολοκλήρου στις δικές μας δυνάμεις, στα δικά μας προϊόντα και στις δικές μας υπηρεσίες. Που έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Συναντιόμαστε σήμερα, κάτω από την αχτίδα μιας μεγάλης ελπίδας, αλλά και μιας μεγάλης ευθύνης. Η οικονομική βοήθεια που θα εκταμιευθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελεί ανάσα και ευθύνη ταυτόχρονα. Ανάσα γιατί μας δίνει την ασφάλεια της παραμονής μας στην ευρωζώνη. Γιατί συμβάλει στην αποπληρωμή οφειλών του δημοσίου. Γιατί τονώνει την ελληνική αγορά σε μια στιγμή που αυτή έχει στερέψει.

 

Αποτελεί όμως και μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη για ορθολογική κατανομή της οικονομικής ενίσχυσης. Ευθύνη για την ταχύτατη προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Ευθύνη για την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων. Των προτεραιοτήτων που θα οδηγήσουν την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Που θα οδηγήσουν στην ελπίδα και την ασφάλεια. Που θα στηρίξουν την Ελληνική αγορά, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Τα χρήματα αυτά αποτελούν ευθύνη για κάθε Υπουργείο που λογοδοτεί στον πρωθυπουργό και στο λαό. Και αυτό το Υπουργείο Τουρισμού το γνωρίζει πολύ καλά.

 

Σε διαρκή συνεργασία με τον πρωθυπουργό της χώρας, αξιοποιούμε όλα τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες στο χώρο του Τουρισμού. Ξεδιπλώνουμε το σχέδιο στρατηγικής μας, ένα σχέδιο βασισμένο στην αξιοποίηση όλων των περιοχών της χώρας. Ένα σχέδιο βασισμένο στην ήπια, φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη, βασισμένο στο σεβασμό του μέτρου και της αισθητικής. Ένα σχέδιο που αφορά την Ελλάδα στο σύνολό της. Την Ελλάδα που πλέον μπορεί και βλέπει το μέλλον με ελπίδα.

 

Η αναγνώριση των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης από τη διεθνή κοινότητα αποτελεί για εμάς μια ψήφο εμπιστοσύνης, μια σημαντική, τονωτική ένεση. Η Ευρώπη αρχίζει και αλλάζει στάση. Δουλέψαμε σκληρά και συντονισμένα από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε.

 

Κύριος σκοπός μας να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι στη χώρα μας τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Ότι στην Ελλάδα υπάρχει σταθερή Κυβέρνηση εθνικής ευθύνης που προωθεί τις μεταρρυθμίσεις. Που χτυπάει στη ρίζα όλες τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος.

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού προχωράει σε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών, για την εκπόνηση σχεδίου εθνικής στρατηγικής. Ένα Εθνικό σχέδιο, που θα υπηρετήσει σε βάθος χρόνου την ανάκαμψη του Τουρισμού ως εθνική υπόθεση υψίστης σημασίας. Στόχος, η μεγιστοποίηση του τουριστικού εισοδήματος και η μετατροπή της Ελλάδας σε παγκόσμια ισχυρή τουριστική δύναμη.

 

Ένα εθνικό σχέδιο που στηρίζεται σε 4 βασικές αρχές:

 • Την ανάπτυξη ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον τουρισμό και τις ειδικές μορφές του,
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με διευκόλυνση των επενδύσεων,
 • Τη διασφάλιση της ποιότητας στις υποδομές και τις υπηρεσίες του τουρισμού,
 • Την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της πατρίδας μας.

 

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν βαθιές τομές και μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Τομές και αλλαγές που υποστηρίζονται τόσο από την καθημερινή μας δράση, όσο και από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έρχονται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Μαζί με τους φορείς του κλάδου, χτίζουμε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που στηρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του τουρισμού στην οικονομία.

 

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, χρειαζόμαστε πλήρη και ριζική αναδιάρθρωση της διοικητικής και οργανωτικής δομής των τουριστικών υπηρεσιών της χώρας σε έναν ενιαίο μηχανισμό. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον Τουρισμό συγκεντρώνουμε όλες τις επιτελικές αρμοδιότητες και μαζί με τους εποπτευόμενους φορείς, το Υπουργείο καθίσταται ένας ισχυρός και επιτελικός μοχλός συντονισμού και ανάπτυξης.

 

Παράλληλα, εντάσσουμε την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σχέδιο μας για τη νέα τουριστική ταυτότητα της χώρας. Διαμορφώνουμε μια νέα στρατηγική συνεργασίας με τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Περιφέρειες, προκειμένου να αναδειχθούν οι ξεχωριστές τουριστικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Προκειμένου να συντονίσουμε θέματα τουριστικών υποδομών. Να εναρμονίσουμε την τοπική προβολή με τη συνολική προβολή της χώρας.

 

Συνεργαζόμαστε στενά με τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πολλές αρμοδιότητές τους είναι κρίσιμες για την σωστή ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος.

 

Προκειμένου να υπάρξει ενιαία και αποτελεσματική Τουριστική Πολιτική κινούμαστε σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις:

Πρώτον: στη συγκρότηση μόνιμης Επιτροπής των Γενικών Γραμματέων, η οποία θα συντονίζει το έργο στο υψηλότερο επίπεδο, θα συζητά και θα λαμβάνει αποφάσεις για τα προβλήματα που επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν όπως οι γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Δεύτερον: στη συγκρότηση Επιτροπής για θέματα Τουρισμού και Ελέγχου Παραβατικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας με Πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη και μέλη τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας.

Τρίτον: στη συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση της Τουριστικής Αστυνομίας, ώστε να καταστεί αποτελεσματική στην άσκηση του σημαντικού, ελεγκτικού της ρόλου και

Τέταρτον: στη συνεργασία για την ομογενοποίηση των επικοινωνιακών μηνυμάτων, με βάση τη νέα καμπάνια επικοινωνίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό επανασχεδιάσαμε την προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Παρ’ ότι οι δημόσιοι πόροι είναι κατά πολύ μειωμένοι, έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά η καμπάνια αυτή να τρέξει έγκαιρα και αποτελεσματικά. Σε συνεργασία με τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές θα είμαστε σύντομα σε θέση να παρουσιάσουμε έναν οδηγό σωστής επικοινωνίας σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων αυτών και σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην εθνική οικονομία και πολιτική, ο τουρισμός είναι πια ξεκάθαρο πως αποτελεί αιχμή του δόρατος. Αποτελεί μια μοναδική παραγωγική πρόταση υπηρεσιών και προϊόντων που μπορεί να βασιστεί στις δικές μας δυνάμεις. Στην εγχώρια παραγωγή.

 

Οι αρχές της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι φορείς του τουρισμού και ολόκληρος ο κλάδος συνειδητοποιούν πλέον πως ο τουρισμός αποτελεί το μεγάλο μας στοίχημα για ισόρροπη ανάπτυξη. Για νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Το μέγεθος της εθνικής μας προσπάθειας διαγράφεται στις πολλές συνεργασίες με τα αρμόδια Υπουργεία. Το Υπουργείο Τουρισμού συνεργάζεται με Υπουργεία και Φορείς σε πανελλαδικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν την εθνική πολιτική για τον Τουρισμό. Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, το Υπουργείο έχει ήδη αποστείλει τις πλήρεις θέσεις του στο ΥΠΕΚΑ.

 

Σύμφωνα με αυτές:

 • Προτείνει τη νέα κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου με προσαρμογή των νησιών, του ορεινού χώρου και περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και προοριζόμενες για ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού  περιοχές.
 • Προτείνει την εισαγωγή της έννοιας των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με έμφαση στα χαρακτηριστικά ποιότητας.
 • Δίνει κατευθύνσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων στο σύνολο σχεδόν του ελληνικού χώρου, με ειδικές προβλέψεις για τα νησιά και τους ορεινούς χώρους.
 • Δίνει κίνητρα για την απόσυρση παλαιών τουριστικών καταλυμάτων.
 • Θέτει ζώνες ναυσιπλοΐας αναψυχής / κρουαζιέρας στο θαλάσσιο χώρο καθώς και τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων.
 • Ιδιαίτερα για την κρουαζιέρα, η άρση του καμποτάζ που τόσο πολύ παλέψαμε να γίνει, ανοίγει μεγάλες προοπτικές όχι μόνο για τον Πειραιά αλλά και για άλλα λιμάνια της χώρας μέσω της αναβάθμισης τους.

 

Βασικός στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι η προσαρμογή των τουριστικών επενδύσεων στο τοπίο. Η ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών γεωμορφολογικών,  αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και λοιπών ποιοτικών στοιχείων, καθώς και η αξιοποίηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται και η επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμηση.

 

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας πρωταρχικής ανάπτυξης και εσόδων. Ένας τομέας που μπορεί να φέρει άμεσες επενδύσεις και άμεσα έσοδα. Που μπορεί να στηρίξει περιοχές που ζουν αποκλειστικά από αυτόν. Που μπορεί να αναδείξει την ταυτότητα κάθε περιοχής της χώρας μας. Που μπορεί να κάνει ακόμα και τους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων περιοχών να προσφέρουν στην ανάπτυξη.

 

Με το βλέμμα στραμμένο στους στόχους αυτούς, το Υπουργείο Τουρισμού επεξεργάζεται νομοθετικές παρεμβάσεις για:

 • τη δυνατότητα χρονομεριστικής μίσθωσης σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα,
 • τις προβλέψεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα με γκολφ,
 • την αντικατάσταση της ειδικής τουριστικής υποδομής σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα με δράσεις ανάδειξης τοπικών στοιχείων ή αξιοποίησης παραδοσιακών κτιρίων ή οικισμών,
 • τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των ΠΟΤΑ,
 • την εισαγωγή ενός νέου τουριστικού προϊόντος: των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels).

 

Το έργο μας όμως δε σταματάει εκεί. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί η λειτουργική τακτοποίηση των τουριστικών λιμένων, να απλοποιηθεί κι άλλο το πλαίσιο χωροθέτησης και αδειοδότησης τους, καθώς και να αδειοδοτηθούν λειτουργικά ειδικές τουριστικές υποδομές και χιονοδρομικά κέντρα.

 

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Τουρισμού προωθεί σύνθετες τουριστικές επενδύσεις στην Ειδική Υπηρεσία Προώθηση και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα της Ίου, της Μήλου, της Κέας, των Καλαβρύτων, της Σιθωνίας Χαλκιδικής, του Ορχομενού, της Μεσσηνίας, της Κω και του Νομού Λασιθίου.

 

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ανάπτυξης βάση των προτάσεών μας για την τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου σε σχέση με επενδύσεις που αφορούν:

 • την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων,  
 • επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής,
 • επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα εκτός των τμημάτων τους που προορίζονται για μεταβίβαση ή μακροχρόνια εκμίσθωση και τέλος,
 • επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες.

 

Ο Τουρισμός έχει μεγάλη σημασία για την Αθήνα και την Αττική. Μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό μήνυμα πως η Αθήνα, μπορεί να αλλάξει την αρνητική εικόνα του παρελθόντος. Πως μπορεί παρά την κρίση που καθρεφτίζεται στην πρωτεύουσα, να ανανεώσει τις υπηρεσίες και τα τουριστικά της προϊόντα.

 

Με την υποστήριξη του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο προωθεί την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου με την δημοπράτηση των έργων ανάπλασης και τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου, που θα συστεγάσει συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, όπως τη Λυρική Σκηνή, την Εθνική Βιβλιοθήκη και το Οικολογικό Πάρκο. Ο πολιτισμός της Αττικής επιστρέφει στη θάλασσα, ανοίγει πάλι στον αρχαίο θαλάσσιο δρόμο, δίνοντας ζωή σε μια εγκαταλειμμένη εγκατάσταση.

 

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ όμως δεν περιορίζονται στον Φαληρικό Όρμο. Με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ ολοκληρώθηκε η σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Δράσεων Τουρισμού. Μαζί με τις κρατικές ενισχύσεις υλοποιούνται επενδυτικά σχέδια στον Πράσινο Τουρισμό, στον Εναλλακτικό Τουρισμό και στον Εναλλακτικό Τουρισμό αποκλειστικά για νέους.

 

Ταυτόχρονα προχωράνε τα σχέδια των προγραμμάτων κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού. Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται τα έργα υποδομής όπως το ανάκτορο του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, το πάρκο οικοανάπτυξης της λίμνης Καϊάφα, το σπήλαιο Διρού, η οικεία Βενιζέλου στα Χανιά, τα καταφύγια τουριστικών σκαφών σε Σύμη, Βολισσό Χίου, Μαραθόκαμπο Σάμου και Λιμενάρια Θάσου, το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. Με τον τρόπο αυτό έχουμε πια τη δυνατότητα να τονίσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να στηρίξουμε την οικονομία στην περιφέρεια.

 

Το Υπουργείο Τουρισμού όμως δεν μένει μόνο σε πρακτικές δράσεις. Περνάει στην ψηφιακή εποχή, ανοίγει την πόρτα στο μέλλον. Στον τομέα Τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας, προετοιμάζουμε τις προκηρύξεις διαγωνισμών για τη δημιουργία ενοποιημένου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων, για τη δράση ‘Κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας’, για τα υποέργα σχεδιασμού και προμήθειας φωτογραφιών, κειμένων και βίντεο για την ολοκλήρωση του portal του ΕΟΤ visitgreece.gr.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Ο τουρισμός ενσωματώνει τις αξίες του παρελθόντος, υπογραμμίζει τη θέληση του παρόντος και προβάλλει τη δύναμη του μέλλοντος. Συνδυάζοντας την ιστορία της χώρας, με το παρόν και το μέλλον της δημιουργεί μια νέα αφήγηση, μια αφήγηση που ξεπερνάει την κρίση και αγγίζει τους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι το σκαλοπάτι που θα οδηγήσει την Ελλάδα στην ανάπτυξη.

 

Ο Τουρισμός είναι για εμάς εθνική υπόθεση. Εθνική υπόθεση όχι μόνο γιατί αποτελεί σημαντικό μέρος του ΑΕΠ, αλλά επειδή στηρίζει την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ο τουρισμός μπορεί να προσελκύσει πολύ σύντομα σοβαρές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, να στηρίξει αποφασιστικά τις τοπικές κοινωνίες και να οδηγήσει την ελληνική περιφέρεια σε ανάπτυξη κάτω από ένα οργανωμένο, στρατηγικό σχέδιο.

 

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μορφές ειδικού τουρισμού, στην καταπολέμηση της εποχικότητας και στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος για τη χώρα μας, έχουμε ξεκινήσει μια νέα τουριστική πολιτική για την Ελλάδα. Στηρίζοντας ουσιαστικά την ιδιωτική πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τους φορείς του κλάδου είμαστε πεπεισμένοι πως μπορούμε να καταγράψουμε σημαντική άνοδο το 2013. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επανατοποθετήσουμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Να την καταστήσουμε μια δύναμη ανταγωνιστική τόσο στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς, όσο και στο εξωτερικό. Να είμαστε έτοιμοι για νέες μεγάλες επενδύσεις.

 

Είμαστε αισιόδοξοι πως η ανάκαμψη στο χώρο του τουρισμού μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Παρ’ ότι τα μέτρα που χρειάστηκε να παρθούν για την εθνική οικονομία και την εργασία ήταν επίπονα, ο διάλογος ανάμεσα στην πολιτεία και την κοινωνία οφείλει να καταστεί ένας ισχυρός και απαραίτητος θεσμός.

 

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βασιστεί στην κοινωνική ειρήνη. Μπορεί να την απαιτήσει και να την πετύχει. Είναι το αναγκαίο περιβάλλον για να μπορέσουν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα επενδύσεις, για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Οι Έλληνες κατανοούν την αναγκαιότητα των μέτρων και η κυβέρνηση κατανοεί τις μεγάλες δυσκολίες που υφίστανται.

 

Η Ελλάδα τώρα ξεκινάει και έχει μεγάλο δρόμο να διανύσει. Μπορεί και θα τα καταφέρει, όπως τα έχει καταφέρει και στο παρελθόν. Με τη συνεργασία όλων, ιδιωτών και πολιτείας, εργαζομένων και εργοδοτών, το μέλλον ανοίγεται μπροστά μας.

 

Σας ευχαριστώ πολύ.