04/12/2012: Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Τουρισμού Αν. Λιάσκου με εκπροσώπους Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών

04/12/2012: Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Τουρισμού Αν. Λιάσκου με εκπροσώπους Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών


04/12/2012: Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Τουρισμού Αν. Λιάσκου με εκπροσώπους Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών

Η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την αναγνώριση και πιστοποίηση των Ιαματικών Πηγών της Ελλάδας, προκειμένου το Τουριστικό Ιαματικό προϊόν να εναρμονισθεί με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίσθηκε σε ευρεία σύσκεψη που είχε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού κ. Αν. Λιάσκος με το προεδρείο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας .

 

Κατά τη σύσκεψη αντηλλάγησαν απόψεις για όλο το φάσμα που διέπει τη λειτουργία των κατά τόπους Ιαματικών Πηγών και μεταξύ άλλων αποφασίσθηκαν και τα ακόλουθα:

  • Η τροποποίηση του ισχύοντος Νόμου με συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναφορικά με την ταυτότητα των Ιαματικών Πηγών (χαρακτηριστικά – ενδείξεις – αντενδείξεις) και την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας τους.
  • Η ενίσχυση του Ιαματικού Τουρισμού με τις μορφές της αεροθεραπείας και της κλιματοθεραπείας.
  • Καθώς και η ολοκληρωμένη ανάδειξη και προβολή του Ιαματικού Τουρισμού με την ένταξή του στο γενικότερο επικοινωνιακό σχεδιασμό του ΕΟΤ.

 

Μετά τη σύσκεψη το Προεδρείο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας εξέφρασε, σε δηλώσεις του, την απόλυτη ικανοποίησή του, καθώς ύστερα από πολλά χρόνια – όπως επεσήμανε – ελήφθησαν αποφάσεις για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών και δόθηκαν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν στον Ιαματικό Τουρισμό και στα Κέντρα Θερμαλισμού.

 

 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, Γιάννης Μπουτάρης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων καθηγητής Κων/νος Κουσκούκης, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Δημήτριος Τερζίδης, ο αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Παναγιώτης Ζαφειρίου και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Πέτρος Λέκκας, καθώς και στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ.