06/03/2014: Πρόγραμμα εκδήλωσης στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου υπουργών Τουρισμού στο Μουσείο της Ακρόπολης

06/03/2014: Πρόγραμμα εκδήλωσης στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου υπουργών Τουρισμού στο Μουσείο της Ακρόπολης


06/03/2014: Πρόγραμμα εκδήλωσης στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου υπουργών Τουρισμού στο Μουσείο της Ακρόπολης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

 

Η άτυπη Σύνοδος των υπουργών Τουρισμού των χωρών της ΕΕ θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο Μουσείο της Ακρόπολης στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ.

 

Κατεβάστε το λεπτομερές πρόγραμμα τη εκδήλωσης της Δευτέρας (υπάρχει ενημέρωση και για την Τρίτη 11 Μαρτίου). (Νέα Ενημέρωση: 07-03-2014)

 

Επιπρόσθετα ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Οι δημοσιογράφοι που θα έλθουν στο Μουσείο να καλύψουν το θέμα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ η οποία μπορεί να γίνει έως και Σάββατο 8 Μαρτίου (13.00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gr2014.eu. Για σχετικές πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 210-9098325 και 210-9098328