06/05/2011: Συνάντηση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Αθήνα, 5 Μαίου)

06/05/2011: Συνάντηση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Αθήνα, 5 Μαίου)


06/05/2011: Συνάντηση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Αθήνα, 5 Μαίου)

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Διευθυντές των 14 Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ), με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, κ. Γιώργου Κολέτσου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των ΠΥΤ του ΕΟΤ και αύξηση της αποτελεσματικότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά με την εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και περιφέρειας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται, καθώς και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αναλυτικά και αποφασίστηκε η άμεση εφαρμογή τους είναι:

  • Ενοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος (Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων)
  • Επαναπροσδιορισμός και αναδιανομή του ανθρώπινου δυναμικού, των ΠΥΤ, επάνδρωση και αξιολόγηση με τον βέλτιστο δυνατόν τρόπο.
  • Δημιουργία και ευθυγράμμιση διαδικασιών και συστημάτων μεταξύ των τμημάτων του Οργανισμού και των αντίστοιχων στην Περιφέρεια
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας για την ορθή κάλυψη των αναγκών

Στο 2ο μέρος, για πρώτη φορά σε συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΠΥΤ συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ). Τέθηκαν και συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο φορέων, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας. Ενώ, έχει συμφωνηθεί η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας σε μόνιμη βάση, μεταξύ ΕΟΤ – ΞΕΕ.