06/07/2012: Δελτίο Τύπου: Συνεργασία Ελλάδας-Ρουμανίας στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επένδυσης στον Τουρισμό Υπαίθρου της Ρουμανίας

06/07/2012: Δελτίο Τύπου: Συνεργασία Ελλάδας-Ρουμανίας στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επένδυσης στον Τουρισμό Υπαίθρου της Ρουμανίας


06/07/2012: Δελτίο Τύπου: Συνεργασία Ελλάδας-Ρουμανίας στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επένδυσης στον Τουρισμό Υπαίθρου της Ρουμανίας

Ένα Βήμα Μπροστά στην Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων  στον  Τουρισμό Υπαίθρου  

Τελικά Αποτελέσματα Ολοκλήρωσης του Διακρατικού Προγράμματος

 «Ανθρώπινοι Πόροι»:Επένδυση βαρύνουσας σημασίας  στον Τουρισμό Υπαίθρου της Ρουμανίας   

 (ΙD:36694) Επενδύστε  στον Άνθρωπο!

36 μήνες  Εργασιών προς την Ολοκλήρωση του Προγράμματος:

Επίτευξη Όλων των Στόχων! 

 

Η εταιρία Συμβούλων «RGIC» πραγματοποίησε στο Αμφιθέατρο «Ηeliade Radulescu» της Ρουμανικής Ακαδημίας την Τρίτη, 3 Ιουλίου, 2012 στις 10:00 π.μ. την Εθνική Συνδιάσκεψη  Ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Ανθρώπινοι Πόροι»: Μια βαρύνουσας σημασίας επένδυση στον Τουρισμό Υπαίθρου της Ρουμανίας» (ΙD:36694) Επενδύουμε στους ανθρώπους! Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους της Ρουμανίας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  (ESF)  στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 της Ρουμανίας.

 

Η υλοποίηση του προγράμματος, διάρκειας 36 μηνών, πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία Συμβούλων RGIC σε συνεργασία με 11 εθνικούς εταίρους:  την κεντρική και τέσσερα περιφερειακά τμήματα της A.N.T.R.E.C. Ρουμανίας (Συνομοσπονδία Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων), τη  Σχολή Τουριστικής Διοίκησης και Εκπαίδευσης “FMT”, την Eταιρία Επαγγελματικής Αποκατάστασης“Cardinal Jobs”, την Εταιρία Συμβούλων ‘’Eurolink” και το Πανεπιστήμιο του Brasov, καθώς και, από ελληνικής πλευράς, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και την ΜΚΟ ΑΝCE. Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος παρουσιάστηκαν στη Συνδιάσκεψη από το σύνολο των εταίρων και από τους, εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα, κοινωνικούς εταίρους.

 

Μέσα από τις παρουσιάσεις, τις συζητήσεις και τις παρεμβάσεις αναδείχθηκε η επιτυχής κάλυψη βασικών στόχων του προγράμματος, με έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που απασχολείται ή που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί σε μη αγροτικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο συγκεκριμένων Περιφερειών της Ρουμανίας, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και στοχευμένες ενέργειες. 

 

Η κα Οtilia Manta, Διοικητής και  Επιχειρησιακή  Διευθύντρια της Εταιρίας Συμβούλων RGIC, δήλωσε: «Είμαστε τώρα σε θέση να υποστηρίξουμε ότι  πετύχαμε σε όλους τους προβλεπόμενους δείκτες και ότι μαζί με τους συνεργάτες μας καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και ημερολογιακά το πρόγραμμα χωρίς σοβαρά εμπόδια. Έτσι, εντός του προγράμματος υλοποιήθηκαν τέσσερις ενότητες εκπαίδευσης στον  Τουρισμό Υπαίθρου  (Διοικητικός στο Πρόγραμμα Ασφάλισης, Σερβιτόρος, Σεφ, Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Δωματίων), οι οποίες ωφέλησαν 830 εκπαιδευόμενους –  επιλεγμένους  από ένα  στοχευμένο σύνολο 2030 ατόμων  – εκ των οποίων  610 διευθυντές και υπάλληλοι αγροτουριστικών καταλυμάτων και 220 άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με την  βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου.        

 

Εκτός από το Εκπαιδευτικό, σημαντικοί  στόχοι του Προγράμματος,  ήταν και:

– η Δημιουργία του Πολυπεριφερειακού Δικτύου Κέντρων Συντονισμού Ανάπτυξης Υπηρεσιών Ανθρωπίνων Πόρων στον Τουρισμό Υπαίθρου,

– η Εκπόνηση Μελέτης για την Ανεργία και την Κατάσταση των άμεσα Εργαζομένων  στον Τομέα της  Γεωργίας  στις περιοχές που αφορούσε το Πρόγραμμα,

– η Δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων των Τουριστικών Μονάδων στις Αγροτικές Περιοχές

– η Σύνταξη Οδηγού Καλών Πρακτικών στον Τουρισμό Υπαίθρου,

– η Οργάνωση για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Βοήθειας για την ίδρυση–εκκίνηση Επιχειρήσεων στον Τουρισμό Υπαίθρου κ.λ.π.                

 

Οι 200 Συμφωνίες Συνεργασιών (Συμφωνητικά), οι όροι  των οποίων  ολοκληρώθηκαν και στις πέντε περιοχές που κάλυπτε το πρόγραμμα καθώς και στην Ελλάδα  με τοπικές αρχές, υπηρεσίες εύρεσης εργασίας,  τουριστικές  επιχειρήσεις, ενώσεις εργαζομένων,  εθνικούς τουριστικούς οργανισμούς κ.λ.π.  αποτελούν σημαντικό στοιχείο επιτυχίας του Προγράμματος.

 

Η συντονίστρια υπεύθυνη του Προγράμματος, κα Ο. Μαντά, ευχαρίστησε όλους τους Εταίρους, τους Εξειδικευμένους Συνεργάτες, τους Εκπαιδευόμενους, τους Καθηγητές αλλά και κάθε άλλον που συνεισέφερε στην επιτυχή ολοκλήρωση  του Προγράμματος, το οποίο μέσα από την οργάνωση και την προσπάθεια οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα το Πρόγραμμα βελτιώνοντας την ποιότητα των Ανθρωπίνων Πόρων στις επιλεγμένες περιοχές και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Τουρισμού Υπαίθρου της Ρουμανίας.