06/10/2011: Συμφωνία τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας- Πολωνίας

06/10/2011: Συμφωνία τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας- Πολωνίας


06/10/2011: Συμφωνία τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας- Πολωνίας

Τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας και την ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων των δυο χωρών θέτει η συμφωνία που υπέγραψε σήμερα στην Κρακοβία ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδης με την πολωνή ομόλογό του Καταρζίνα Σομπιεραϊσκα.

Η συμφωνία προβλέπει την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των τουριστικών Αρχών Ελλάδας και Πολωνίας με στόχο την αύξηση της τουριστικής κίνησης και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων του τουρισμού.

Με τη συμφωνία οι δυο πλευρές δεσμεύονται να προωθήσουν και να διευκολύνουν αμοιβαία τις επενδύσεις ελλήνων και πολωνών επιχειρηματιών καθώς και επιχειρηματικών συμπράξεων στον τουριστικό τομέα.

Για τον σκοπό αυτό κατάλληλα θεσμικά όργανα θα ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς τουριστικών επενδύσεων και κινήτρων καθώς και σχετικά με τις ευκαιρίες που υφίστανται για αυτές τις επενδύσεις.
Παραλλήλως συμφωνήθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και άλλου προωθητικού για τον τουρισμό υλικού, καθώς και η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης , η συμμετοχή σε εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις προώθησης του τουρισμού.

Οι εθνικές αρχές τουρισμού των δυο χωρών , συμφώνησαν να αναπτύξουν και συνεργασία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών.

Για την εφαρμογή της συμφωνίας, την παρακολούθηση, και την επίλυση τυχόν προβλημάτων θα συγκαλείται περιοδικά μια μικτή επιτροπή στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του δημόσιου και ιδιωτικού τουριστικού τομέα.
Με τη συμφωνία οι δυο χώρες μπορούν να ιδρύουν η καθεμία στο έδαφος της άλλης γραφείο πληροφοριών τουρισμού, το οποίο όμως δεν θα διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες.

Η συμφωνία έχει πενταετή διάρκεια και προβλέπεται να ανανεώνεται σιωπηρά κάθε φορά για πρόσθετες πενταετείς περιόδους.