07/05/2013: Πρόγραμμα Ε.Ε. για Ευρωπαϊκούς Προορισμούς

07/05/2013: Πρόγραμμα Ε.Ε. για Ευρωπαϊκούς Προορισμούς


07/05/2013: Πρόγραμμα Ε.Ε. για Ευρωπαϊκούς Προορισμούς

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετείχε και φέτος για έκτη συνεχή χρονιά στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (“European Destinations of Excellence” – EDEN), με θέμα του φετινού διαγωνισμού «Προσβάσιμος Τουρισμός – Accessible Tourism».

 

Το Πρόγραμμα EDEN, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε το 2007, με στόχο την ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών, μη παραδοσιακών και μη αναπτυγμένων τουριστικά, οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

 

Για την περίοδο 2012-2013, νικητής ελληνικός τουριστικός προορισμός αναδείχτηκε ο Δήμος Μαραθώνα (Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής).

 

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος επιλαχών προορισμός αναδείχτηκε, επίσης, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος (Περιφέρεια Κρήτης).

 

Τόσο ο ελληνικός νικητής προορισμός, όσο και οι νικητές προορισμοί των  λοιπών κρατών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα EDEN θα προβληθούν – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – μέσω δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ θα βραβευθούν σε σχετική εκδήλωση, που θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EDEN ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.