08/06/2022 – Ολ. Αναστασοπούλου στα «Ποσειδώνια»: Προχωρήσαμε στην απλοποίηση και βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου χωροθέτησης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων

08/06/2022 – Ολ. Αναστασοπούλου στα «Ποσειδώνια»: Προχωρήσαμε στην απλοποίηση και βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου χωροθέτησης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων


08/06/2022 – Ολ. Αναστασοπούλου στα «Ποσειδώνια»: Προχωρήσαμε στην απλοποίηση και βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου χωροθέτησης και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων

Στην διεθνή ναυτιλιακή έκθεση στην εκδήλωση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος – Hellenic Ports Association με τίτλο «Λιμάνια με το βλέμμα στο μέλλον: Προκλήσεις και Προοπτικές» «Ποσειδώνια», μίλησε για τους τουριστικούς λιμένες, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστασόπουλου.

 

 

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης επισήμανε ότι «στη χώρα μας με την πλούσια τεχνογνωσία και τους άξιους μελετητές, τεχνικούς, μάνατζερ αλλά και ναυτικούς, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν περαιτέρω ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός με τα ανάλογα οικονομικά οφέλη για τη χώρα».

 

 

Παράλληλα, η κα Αναστασοπούλου υπογράμμισε ότι «στο Υπουργείο Τουρισμού αξιοποιούμε περισσότερα από 320 εκ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σε κρίσιμα για την τουριστική ανάπτυξη έργα, όπως η διαχείριση των προορισμών (Destination Management), ενώ προτεραιότητα δίνεται στην αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων και στα έργα που αφορούν στην προσβασιμότητα των τουριστικών προορισμών από ΑμεΑ. Δηλαδή η «μερίδα του λέοντος» από τους πόρους του ΤΑΑ που έχει στη διάθεσή του το ΥΠΟΤ κατευθύνεται προς τις τουριστικές υποδομές με έμφαση στα τουριστικά λιμάνια».

 

 

Επίσης, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης τόνισε ότι «η ψήφιση τον Απρίλιο του σχετικού θεσμικού πλαισίου για τους τουριστικούς κι όχι μόνον, λιμένες στοχεύει στο να επιταχυνθούν σημαντικά οι σχετικές διαδικασίες χωροθέτησης, παραχώρησης και αδειοδότησης με τελικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας στον τομέα των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού».

 

 

Ειδικότερα όπως σημειώσε η κα Αναστασοπούλου «μεταξύ άλλων προωθήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και αποτελεί πλέον τον Ν. 4926/22:

 

 

• Απλοποίηση αδειοδότησης (μετάβαση σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας νόμου 4442/2016)

 

 

• Θέσπιση διαδικασίας νομιμοποίησης για υφιστάμενες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις

 

 

• Δυνατότητα αύξησης υπό προϋποθέσεις του συντελεστή δόμησης εντός των χωροθετημένων με το Ν. 2160/1993 τουριστικών λιμένων.

 

 

 

«Πρόκειται για μια ρύθμιση που συνδυάζει την φιλοεπενδυτική κατεύθυνση του νομοσχεδίου», όπως κατέληξε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, «με την ανάληψη ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων διαδικασιών και την νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των λιμένων».