09/09/2020- Οι ψηφιακές δυνατότητες στην υπηρεσία του ΕΟΤ και του ελληνικού τουρισμού – Συνάντηση της Πρόεδρου ΕΟΤ, Ά. Γκερέκου, με τον ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λ. Χριστόπουλο

09/09/2020- Οι ψηφιακές δυνατότητες στην υπηρεσία του ΕΟΤ και του ελληνικού τουρισμού – Συνάντηση της Πρόεδρου ΕΟΤ, Ά. Γκερέκου, με τον ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λ. Χριστόπουλο


09/09/2020- Οι ψηφιακές δυνατότητες στην υπηρεσία του ΕΟΤ και του ελληνικού τουρισμού – Συνάντηση της Πρόεδρου ΕΟΤ, Ά. Γκερέκου, με τον ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λ. Χριστόπουλο

Η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής, αλλά και η απλοποίηση των διαδικασιών ώστε ο ελληνικός τουρισμός να είναι σε θέση να διαχειριστεί πιο άμεσα και αποτελεσματικά την όποια κρίση, ήταν το αντικείμενο συνάντησης που είχε σήμερα η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλο.

 

https://gnto.gov.gr/wp-content/uploads/2022/02/-1_106.jpg

 

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Προέδρου του ΕΟΤ και τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, Δημήτρη Φραγκάκη, είχε ως σκοπό τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του ΕΟΤ και την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητάς του, για την αποδοτικότερη επίτευξη των στόχων του.

 

https://gnto.gov.gr/wp-content/uploads/2022/02/-2_96.jpg

 

Η κα Γκερέκου τόνισε την «άμεση ανάγκη για τη δημιουργία ενός ακόμα πιο data driven Οργανισμού» και σημείωσε πως «στόχος μας είναι να έχουμε τα καλυτέρα δυνατόν αποτελέσματα, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε  τις ανάγκες τόσο του εισερχόμενου όσο και του εγχώριου τουρισμού, δημιουργώντας σύγχρονες καμπάνιες, μητρώο επαγγελματιών, τουριστικό ψηφιακό χάρτη, αλλά και προϊόντα και ενημερώσεις για τον επισκέπτη του σήμερα».

 

Διευκρίνισε, επίσης, ότι «ήδη συνειδητά και μεθοδευμένα, συλλέγουμε δεδομένα, μέσα από  επιστημονικές βάσεις σε συνεργασία  με οργανισμούς και ελληνικά πανεπιστήμια, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τόσο την αξιοπιστία όσο και το ηθικό μέρος της προστασίας των πληροφοριών».