09/10/2013: Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού και Ελλ. Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

09/10/2013: Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού και Ελλ. Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.


09/10/2013: Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού και Ελλ. Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

H αύξηση των βραβευμένων με  Γαλάζιες Σημαίες Ελληνικών Ακτών, αποτελεί έναν από τους βασικούς μεσοπρόθεσμους στόχους, κοινών προσπαθειών της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
 
Στο πλαίσιο αυτό, θα υπογραφεί αύριο, στη μία το μεσημέρι (13.00) στο εντευκτήριο της Ακτής Αστέρα Βουλιαγμένης, πρωτόκολλο συνεργασίας από την υπουργό Τουρισμού κυρία  Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης κύριο Νίκο Πέτρου.
 
Το Πρωτόκολλο υπογράφεται σε αναγνώριση της ταυτότητας και των στόχων της καμπάνιας «Πράσινου Τουρισμού» του υπουργείου, με εκείνους των διεθνών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης «Γαλάζιες Σημαίες» και «Green Key» και αναφέρεται στο γενικό πλαίσιο της συνεργασίας, τους στόχους και το συντονισμό της κοινής προσπάθειας.
 
Εκτός από την επιδίωξη αύξησης του αριθμού των ακτών που βραβεύονται κάθε χρόνο με τη Γαλάζια Σημαία, στόχος της κοινής προσπάθειας είναι και η ενίσχυση των συμμετοχών, στο πρόγραμμα «Green Key», ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών μονάδων σε όλη τη χώρα.