10/01/2012: Εύρεση ρωμαϊκής ανάγλυφης πλάκας στη Θήρα

10/01/2012: Εύρεση ρωμαϊκής ανάγλυφης πλάκας στη Θήρα


10/01/2012: Εύρεση ρωμαϊκής ανάγλυφης πλάκας στη Θήρα

Σήμερα, κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ύδρευση – αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Περίσσας νήσου Θήρας», υπό την επίβλεψη της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αποκαλύφθηκε ρωμαϊκή ανάγλυφη πλάκα, συνολικών διαστάσεων 1,82 μ. μήκους, 0,91 μ. πλάτους και 0,15 μ. πάχους, που απεικονίζει δύο ανδρικές μορφές σε ανάκλιντρο. Η δεξιά ώριμη ανδρική μορφή συνοδεύεται από την επιγραφή ΜΕΛΗΣ, ενώ η αριστερή νεαρή ανδρική μορφή από την επιγραφή ΧΑΡΙΚΛΗΣ.

Η ευρύτερη περιοχή της Περίσσας στην οποία βρέθηκε το ανάγλυφο, παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Το εύρημα μεταφέρθηκε και φυλάχθηκε σε ασφαλή χώρο.