10/03/2014: Άτυπη Συνοδός Υπουργών Τουρισμού Ε.Ε

10/03/2014: Άτυπη Συνοδός Υπουργών Τουρισμού Ε.Ε


10/03/2014: Άτυπη Συνοδός Υπουργών Τουρισμού Ε.Ε

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

 

Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τις χώρες της ΕΕ στον τομέα του «Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού» αναφέρθηκε η υπουργός Τουρισμού κυρία  ‘Ολγα Κεφαλογιάννη ανοίγοντας σήμερα το πρωϊ τις εργασίες σχετικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο της Ακρόπολης στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου Υπουργών Τουρισμών της ΕΕ.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

Προσερχόμενη στην εκδήλωση ο κυρία Κεφαλογιάνη δήλωσε στην «Δημόσια Τηλεόραση» τα εξής: Ο τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Διάσκεψη για τη Θαλάσσια και παράκτια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θαλάσσια πολιτική είναι οριζόντια πολιτική της Προεδρίας της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ελλάδα, η Ευρώπη, βλέπει ότι ο τουρισμός, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Οκλάδος, εκπροσωπεί το 10% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος και απασχολεί 20 εκατομμύρια ανθρώπους.  Έχει  δυναμική να μπορέσει στο επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια να βοηθήσει ακόμη περισσότερο την ευρωπαική οικονομία στην ανάπτυξή της και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ελληνική προεδρία αναπτύσσει τις πολιτικές εκείνες που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ευρώπη που είναι άλλωστε ο πρώτος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός να παραμείνει στην πρώτη θέση εμπλουτίζοντας όμως τις πολιτικές της και δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ευρωπαίους να έχουν απασχόληση και εισόδημα».

 

ΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Ειδικότερα, στη διάσκεψηγια τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό που διοργάνωσε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητήθηκαν βασικά θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τομέα ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας. Επισημάνθηκε μεταξύ άλλων,  η δυναμική που έχει και τα οφέλη που μπορεί να αποδώσει στην οικονομία και την κοινωνία, η συμβολή του στην βελτίωση περιφερειακών περιοχών και τοπικών οικονομιών, η δυνητική συνεισφορά του στην τόνωση της απασχόλησης. Ακόμα, έγιναν αναφορές σε πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για διευκόλυνση της εφαρμογής πολιτικών που θα συμβάλλουν στην ταχεία ανάπτυξη των άμεσων και έμμεσων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό. Η διάσκεψη αποτέλεσε «πλατφόρμα» για την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, σχετικά με τον παράκτιο τουρισμό, τον τουρισμό κρουαζιέρας, το γιώτινγκ, τη διαχείριση των ακτών, τα θαλάσσια clusters, την θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά και την συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση του αειφόρου θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού στην ΕΕ, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού από άλλες περιοχές του κόσμου.

 

Επισημαίνεται ότι η  ΕΕ (σύμφωνα με Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) στοχεύει στην τόνωση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στο τομέα. Η συγκεκριμένη στρατηγική σκιαγραφεί πρωτοβουλίες της ΕΕ για να βοηθήσει τις παράκτιες περιφέρειες και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν ζητήματα που εστιάζουν : σε επίπεδο γνώσης, στην ευμετάβλητη ζήτηση, στον υψηλό βαθμό εποχικότητας, στην έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και καινοτομιών και στις δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

 

10 ΜΕΤΡΑ: Τα προτεινόμενα μέτρα για αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων συνοψίζονται στα εξής:

1) δημιουργία οδηγού στο διαδίκτυο για ευκαιρίες χρηματοδότησης κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

2) προώθηση διαλόγου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με χειριστές κρουαζιερόπλοιων, λιμενικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους,

3) ανάπτυξη της θαλάσσιας διάστασης σε τουριστικές πρωτοβουλίες της ΕΕ,  

4) υποστήριξη των διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών και δικτύων, καθώς και εξειδικευμένων στρατηγικών,  

5) προώθηση καινοτομιών στη διαχείριση με τη χρήση της ΤΠΕ,

6) βελτίωση της διαθεσιμότητας των δεδομένων αναφορικά με τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό,  

7) προώθηση του οικοτουρισμού και δημιουργία συνδέσμων ανάμεσα σε βιώσιμες δράσεις,

8) προώθηση στρατηγικών για την καταπολέμηση της μόλυνσης και των αποβλήτων,  

9) έναρξη έρευνας για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών και τη δημιουργία στρατηγικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους,  

10) διεξαγωγή έρευνας για την εύρεση καινοτόμων πρακτικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις μαρίνες και την ανάπτυξή τους.

 

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

 

Επισημαίνεται ότι για τον τομέα «Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού» υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικές αναφορές  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όλες οι προσεγγίσειςεντάσσονται στο πλαίσιο της στόχευσης της ΕΕ που είναι : «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» και της προώθησης της ανάπτυξης ενός βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού.Η Άτυπη Συνάντηση των υπουργών Τουρισμού της ΕΕ εστίασε σε αυτό ενώ έδωσε βαρύτητα και στο ζήτημα της προσβασιμότητας στον τουρισμό.

 

Οι εκδηλώσεις του Υπουργείου Τουρισμού χαρακτηρίστηκαν από Ευρωπαίους και Έλληνες αξιωματούχους ιδιαίτερης σημασίας για την προώθηση των στόχων της συνεχούς ανάπτυξης, της ποιοτικής αναβάθμισης και της αειφορίας του Ευρωπαϊκού τουρισμού.

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

«Γνωρίζουμε ότι  ο τουρισμός αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο ανθεκτικούς τομείς ενάντια στην κρίση, έναν πυλώνα ανάπτυξης, ανάκαμψης και ανταγωνισμού όχι μόνο για τις εθνικές οικονομίες αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη συνολικά. H τουριστική βιομηχανία είναι βασικός τομέας της ευρωπαϊκής οικονομίας, που δημιουργεί πάνω από 10% του ευρωπαϊκού  ΑΕΠ (άμεσα ή έμμεσα), απασχολώντας περίπου 20 εκατομμύρια εργαζόμενους και συνεισφέροντας στην κοινωνική συνοχή σε όλη την ήπειρο.Παραδοσιακά, η Ελλάδα ως  παράκτια χώρα, με την δεύτερη μεγαλύτερη παράκτια ζώνη στην Ευρώπη, δίνει έμφαση στον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό.  Η ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρώπης, είναι, μεταξύ άλλων, βασική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας. Στον κλάδο του τουρισμού, με την ευκαιρία  της Επιτροπής Επικοινωνίας για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό, αποφασίσαμε στο πλαίσιο της Άτυπης Συνόδου των υπουργών Τουρισμού των χωρών της ΕΕ για να συζητήσουμε θέματα σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με τον παράκτιο τουρισμό, τον τουρισμό κρουαζιέρας, το γιώτινγκ, το παράκτιο management,  την ναυτική  πολιτιστική κληρονομιά και την συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό μέσο  προώθησης της εικόνας της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας το ευρωπαϊκό μοντέλο που είναι αποτέλεσμα  πολιτιστικών ανταλλαγών, γλωσσικών διαφοροποιήσεων και δημιουργικότητας επί αιώνες. Η ευρωπαϊκή πολιτική στοχεύει στην προώθηση του τουρισμού  για να διατηρήσει την θέση της Ευρώπης ως πρωταρχικού προορισμού και να μεγιστοποιήσει την συνεισφορά του τομέα στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Στο ίδιο πνεύμα, η δεύτερη ημέρα αυτού του Συνεδρίου θα είναι αφιερωμένη στην συνεισφορά των διαδικτυακών τεχνολογιών και των εργαλείων μάρκετινγκ της τουριστικής προώθησης. Με την σειρά του, αυτό το συνέδριο θα εξετάσει τον ρόλο τους σε μία περίοδο ενός αυξανόμενα γηράσκοντος πληθυσμού, συζητώντας τις αρχές και την πρακτική του ανθρωποκεντρικού μάρκετινγκ, που συνδέεται με την τρέχουσα εξελισσόμενη μεγάλη τάση  για επανεξέταση του μάρκετινγκ.Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Ιρλανδίας και της Λιθουανίας, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνεισφορά τους στην προώθηση των κοινών μας στόχων για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και εύχομαι να έχουμε ένα πολύ  εποικοδομητικό και επιτυχημένο συνέδριο».