11/01/2012: Επαναπατρισμός 11 μεταβυζαντινών εικόνων

11/01/2012: Επαναπατρισμός 11 μεταβυζαντινών εικόνων


11/01/2012: Επαναπατρισμός 11 μεταβυζαντινών εικόνων

Στις 7 Ιανουαρίου 2012 επαναπατρίστηκαν έντεκα (11) μεταβυζαντινές εικόνες, κλαπείσες από εκκλησιαστικά μνημεία της Ηπείρου και Θεσσαλίας. Οι εν λόγω εικόνες είχαν παραδοθεί στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο από την Temple Gallery στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ως παρανόμως εξαχθείσες από την ελληνική επικράτεια. Οι εικόνες φυλάσσονται προσωρινά στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, μέχρι να παραδοθούν στους εκπροσώπους των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων (8η και 19η Ε.Β.Α.)

Πρόκειται για τις κάτωθι:

 1. «Ανάσταση Κυρίου», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 2. «Σύναξη των Αποστόλων», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 3. «Ζεύγος Αγίων», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 4. «Ευαγγελιστής Μάρκος;», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 5. «Άγιοι Ανάργυροι», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 6. «Ευαγγελιστής Ματθαίος», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 7. «Πέτρος και Παύλος», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 8. «Αγία Παρασκευή και Άγιος», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 9. «Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη», 18ος αι., έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 10. «Βαϊοφόρος», 18ος αι, έχει κλαπεί από τον ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Κουκουλίου, Δήμου Τύμφης, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. «Δίζωνη εικόνα με παράσταση της Κοίμησης και Γέννησης της Θεοτόκου, 18ος αι. έχει κλαπεί από την Ι. Μ. Γενεσίου Θεοτόκου – Αγίου Χαραλάμπους, Πετρίλου, Π.Ε. Καρδίτσας.

Ο επιτυχής επαναπατρισμός τους επιτεύχθηκε λόγω της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ και των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων: α) Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, 8η και 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ β) 4ο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών INTERPOL και 2ο Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας της Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) γ) Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο – Μορφωτική Ακόλουθος κ. Β. Σολομωνίδου δ) Περιφέρεια Ηπείρου – (Περιφερειάρχης κ. Α. Καχριμάνης).