11/06/2015: Σύσκεψη γ.γ. Τουρισμού Γερ. Ζαχαράτου με διευθυντές Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού

11/06/2015: Σύσκεψη γ.γ. Τουρισμού Γερ. Ζαχαράτου με διευθυντές Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού


11/06/2015: Σύσκεψη γ.γ. Τουρισμού Γερ. Ζαχαράτου με διευθυντές Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού

Ο καλύτερος συντονισμός της κεντρικής διοίκησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (ΠΥΤ) ήταν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον γενικό γραμματέα τουρισμού κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο, και τη συμμετοχή των  διευθυντών ΠΥΤ όλης της χώρας και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου. 
 
Ο κ. Ζαχαράτος χαρακτήρισε τις ΠΥΤ ως βασικό βραχίονα της πολιτικής του υπουργείου στις Περιφέρειες,  ζήτησε την καλύτερη λειτουργία τους, την περαιτέρω ενεργοποίησή τους και εστίασε στην καταγραφή τυχόν προβλημάτων που σήμερα δυσχεραίνουν το έργο τους. 
 
Ανακοινώθηκε επίσης ότι η ειδική υπηρεσία του υπουργείου για το ΕΣΠΑ έχει καταγράψει όλα τα έργα και τις δράσεις που έχουν κατατεθεί από τις περιφέρειες, τα έχει κατηγοριοποιήσει και θα τα αποστείλει στους υπευθύνους των ΠΥΤ ώστε ενόψει την ενεργοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες στις οποίες έχουν αρμοδιότητα να συμβάλλουν στην προώθησή τους.  Κατά την διάρκεια της συνάντησης, που οργανώθηκε από την Διεύθυνση  Ποιοτικών Προτύπων (προϊστάμενος κ. Άγγελος Ανδρουλάκης), οι διευθυντές των ΠΥΤ αναφέρθηκαν ο καθένας, σε ειδικά και γενικά θέματα της Περιφέρειάς τους.  Δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο αντικείμενο των εργασιών τους, και τοποθετήθηκαν σε ζητήματα λειτουργικά, διοικητικά και νομοθετικά που σχετίζονται με την δραστηριότητά τους.