11/10/2011: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ΕΟΤ & Σ.Ε.Γ.Α.Σ

11/10/2011: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ΕΟΤ & Σ.Ε.Γ.Α.Σ


11/10/2011: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ΕΟΤ & Σ.Ε.Γ.Α.Σ

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων. Η παρούσα συμφωνία μεταξύ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. αποσκοπεί να θέσει το πλαίσιο συνεργασίας των δυο φορέων στους τομείς αρμοδιότητάς τους και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνέργειες που θα καταστήσουν αποτελεσματικό το έργο τους.

Η στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συντείνει στην ορθολογική αξιοποίηση του αθλητισμού καθώς και κάθε μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που δύναται να συνδυαστεί με την προβολή και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού και διαθέτει την δυναμική για την προώθηση Ελληνικών Πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.λ.π) ως προορισμών (city break) για ειδικά – κοινά στόχους.

Ο βασικός στόχος αφορά στην συνέργεια των δράσεων μεταξύ των φορέων που σχετίζονται με την τουριστική προβολή και τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων σημαντικής επικοινωνιακής εμβέλειας.

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ, κύριος Γιώργος Κολέτσος, δήλωσε: «Σκοπός της συνεργασίας είναι η δημιουργία κοινών δράσεων και συνεργειών μεταξύ ΕΟΤ και Σ.Ε.Γ.Α.Σ. σε όλα τα επίπεδα, συνδυάζοντας τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με την προβολή του Ελληνικού τουρισμού. Για παράδειγμα η διοργάνωση του Μαραθωνίου της Αθήνας στις αρχές Νοεμβρίου, είναι ένα “mega-event” το οποίο προωθούμε στο εξωτερικό στοχεύοντας στην προσέλκυση εισερχόμενου τουρισμού, αναπτύσσοντας τον αθλητικό τουρισμό και την Αθήνα ως τουριστικό προορισμό (city brake), δημιουργώντας ταυτόχρονα τουριστική κίνηση και ανάλογο τουριστικό εισόδημα σε μια χαμηλή τουριστική περίοδο.

Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. είναι ο κατ εξοχήν αρμόδιος φορέας διοργάνωσης Μαραθωνίων με κορυφαίο γεγονός τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, αθλητικών γεγονότων που αποτελούν αιτία μετακίνησης των επισκεπτών- τουριστών σε όλο τον κόσμο και αποδεδειγμένα ενισχύει την ανάπτυξη πόλεων – τουριστικών προορισμών συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με την κατάλληλη οικονομική και επικοινωνιακή υποστήριξη από τον Ε.Ο.Τ., δύναται να αποτελέσει – εκτός από ένα μοναδικής ιστορικής σημασίας αθλητικό γεγονός- ένα ισχυρό πόλο τουριστικής ανάπτυξης για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όλη τη χώρα, εκτός περιόδου αιχμής.

Ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, κύριος Βασίλης Σεβαστής, τόνισε: «Σε συνέχεια της συνεργασίας μας με τον ΕΟΤ είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία η οποία κατέληξε σε οριστική συμφωνία και στην υπογραφή σήμερα, μνημονίου συνεργασίας, το οποίο αφορά τον ΣΕΓΑΣ και ειδικά τον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών το οποίο ισχύει για την τρέχουσα χρονιά και ευελπιστούμε να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί, όχι μόνο στην ενίσχυση του ΚΜΑ αλλά ανταποδοτικά και στον τουρισμό της χώρας μας μέσω του ΚΜΑ».