12/09/2014: Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού κύριου Αναστάσιου Λιάσκου στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κύριο Κώστα Ασκούνη

12/09/2014: Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού κύριου Αναστάσιου Λιάσκου στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κύριο Κώστα Ασκούνη


12/09/2014: Επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού κύριου Αναστάσιου Λιάσκου στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κύριο Κώστα Ασκούνη

Τη συνδρομή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για την ενίσχυση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», ζήτησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Κώστα Ασκούνη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού κ. Αναστάσιος Λιάσκος.

 

Στην επιστολή του ο κ. Λιάσκος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο Τουρισμού και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης έχουν υπογράψει, από τον Οκτώβριο του 2013, Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με κοινή επιδίωξη να αυξηθεί σημαντικά στην Ελλάδα ο αριθμός των βραβευόμενων ακτών και στόχο την κατάκτηση για τη χώρα μας της πρώτης θέσης σε διεθνές επίπεδο.

 

Καταλήγοντας ο γ.γ του υπουργείου Τουρισμού τονίζει «Σας καλούμε να υποστηρίξετε τις προσπάθειες του υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης ενημερώνοντας και προτρέποντας τα μέλη σας να συμβάλουν στην αναβάθμιση τόσο των τουριστικών προορισμών τους όσο και της χώρας μας».