13/03/2015: Χαιρετισμός της αναπληρωτού Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενας Κουντουρά στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας (ITHC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα

13/03/2015: Χαιρετισμός της αναπληρωτού Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενας Κουντουρά στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας (ITHC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα


13/03/2015: Χαιρετισμός της αναπληρωτού Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενας Κουντουρά στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας (ITHC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα

 

«Κυρίες και κύριοι,

 

Χαίρομαι για την συνάντησή μας, που γίνεται στο πλαίσιο του σημερινού Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού Υγείας και καλωσορίζω τους παρευρισκόμενους.

 

Ο ιατρικός τουρισμός, ως ειδική κατηγορία του τουρισμού υγείας, αν και νέος για τα ελληνικά δεδομένα έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

 

Εντάσσεται στις θεματικές ενότητες που προχωρούν με γρήγορο ρυθμό. Αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού που σχετίζεται με την επιστήμη εμπλουτίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν και προσφέρει υπεραξία. Σε αυτό βέβαια ρόλο διαδραματίζει και η επιστημονική επάρκεια των ελλήνων γιατρών.

 

Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για να εισέλθουμε στο διεθνή ανταγωνισμό είναι η υψηλή εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού και οι πολλές και επαρκείς υποδομές που διαθέτουμε και η ποιότητα των υπηρεσιών μας.

 

Ο κόσμος του τουρισμού έχει εκφράσει την επιθυμία να στηρίξει την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και από την πλευρά της η Πολιτεία κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση με τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

 

Στην Ελλάδα διαμορφώνεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού και έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού τουρισμού, τα προαπαιτούμενα για την εγγραφή στο Μητρώο παρόχων Ιατρικού Τουρισμού και η χορήγηση Ειδικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού.

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που άπτονται του τουρισμού υγείας η πολιτική μας θα κινηθεί στους άξονες:

  • Καθορισμού ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης για τον τουρισμό υγείας
  • Διαμόρφωσης κατάλληλου πλαισίου για την εξασφάλιση πιστοποιημένων ποιοτικών υποδομών και υπηρεσιών
  • Σχηματισμού δικτύου των παρόχων όλων των υπηρεσιών τουρισμού υγείας
  • Στοχευμένης επικοινωνίας του τουρισμού υγείας και των επιμέρους μορφών του με σύγχρονα μέσα προβολής όπως κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο κλπ.

 

Σκοπός μας είναι η Ελλάδα με μια εθνική στρατηγική τουρισμού να καθιερωθεί στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας τουριστικής σκηνής και σε αυτή την κατεύθυνση ο τουρισμός υγείας με την σύμπραξη των φορέων των ιατρικών και ξενοδοχειακών υπηρεσιών να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης.

 

Εμείς θα εργαστούμε σε αυτό το πλαίσιο και παράλληλα είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε συγκεκριμένες προτάσεις από τους ανθρώπους που έχουν την τεχνογνωσία στον τουρισμό υγείας, προκειμένου να συμβάλουμε όλοι στην επίτευξη της επανεκκίνηση της ελληνική οικονομίας.

 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του Συνεδρίου».