13/04/2020- ΕΟΤ: Συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα της Κρήτης για την επόμενη μέρα του τουρισμού

13/04/2020- ΕΟΤ:  Συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα της Κρήτης  για την επόμενη μέρα του τουρισμού

13/04/2020- ΕΟΤ: Συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα της Κρήτης για την επόμενη μέρα του τουρισμού