14/01/2013: Ομιλία υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο ΞΕΕ

14/01/2013: Ομιλία υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο ΞΕΕ


14/01/2013: Ομιλία υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο ΞΕΕ

«Ξεκινάω δίνοντας συγχαρητήρια στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος για τον δυναμισμό του και τις πολύπλευρες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Με το ΞΕΕ συνεργαζόμαστε στενά σε ότι αφορά την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, τον ιατρικό τουρισμό, τη σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα (έχοντας ως οδηγό την πολύ αξιόλογη μελέτη για το ελληνικό πρωινό), την αναζήτηση τρόπων επέκτασης της τουριστικής περιόδου και βέβαια σε θέματα όπως η παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο για την οποία επικροτούμε την πρωτοβουλία για αυτορρύθμιση.

 

Ο τουρισµός είναι σήµερα ο δυναµικότερος τοµέας της ελληνικής οικονοµίας, καθώς καταγράφει ικανοποιητικές αποδόσεις, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

 

Η συνεχιζόμενη ύφεση όμως έχει αφήσει τα ίχνη της και στον τουριστικό κλάδο, γεγονός που γνωρίζει καλύτερα το  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

Σε πολλές περιπτώσεις όμως κοινή είναι η διαπίστωση ότι υπάρχουν και άλλα αίτια, εκτός της κρίσης. Αίτια που έχουν τις ρίζες τους σε διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου, όπως το σύστημα αξιολόγησης των ξενοδοχειακών μονάδων με αστέρια.

 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να βρει μια λύση, ακολουθώντας ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης.

 

Από την πλευρά του υπουργείου Τουρισμού εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια διαρκής συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο να διατηρηθούν τα υψηλά στάνταρ ποιότητας που θα μας κρατήσουν στις πρώτες θέσεις της τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Στην Ελλάδα παραδοσιακά δίναμε έμφαση σε τεχνικές (κτηριοδομικές) προδιαγραφές, ενώ με την θέσπιση του Π.Δ. 43/2002 έγινε εισαγωγή και στις λειτουργικές προδιαγραφές ώστε να καθίσταται «αναγνωρίσιμη» από πλευράς καταναλωτή η ταξινομημένη  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, στην Ευρώπη είχαμε την ανάπτυξη του συστήματος “Hotelstars Union”.

 

Η σχέση των δυο συστημάτων κατάταξης ξενοδοχείων όπως είδαμε προσδιορίζεται στα εξής σημεία:

  • Σύστημα Hotelstars Union: Η πιστοποίηση της “αστεροποίησης” αφορά παραμέτρους που σχετίζονται με τις ανέσεις, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα ξενοδοχείο στους πελάτες του.
  • Ελληνικό Σύστημα: Η πιστοποίηση της “αστεροποίησης”  είναι ταυτόχρονα και η νομιμοποίηση όχι μόνο των παραμέτρων που σχετίζονται με τις ανέσεις, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα ξενοδοχείο στους πελάτες του, αλλά και με όλους τους όρους νόμιμης κτιριολογικής, περιβαλλοντικής και λοιπής λειτουργίας ενός ξενοδοχείου.

 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, αποβλέποντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχίας και στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ξενοδοχειακών προσφερόμενων υπηρεσιών, προχώρησε στη διερεύνηση του ευρωπαϊκού συστήματος “Hotelstars Union” και την συμβατότητα του με τις δομές της Ελληνικής Ξενοδοχίας.

 

Πραγματοποιήθηκε και μια πιλοτική εφαρμογή του συστήματος “Hotelstars Union” σε ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, ώστε να δοκιμαστούν τα κριτήρια σε πραγματικές συνθήκες και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

 

Και τα πρώτα αποτελέσματα όπως ενημερωνόμαστε είναι ενθαρρυντικά. Καταγράφηκε ότι οι Ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες του δείγματος μπορούσαν να συγκριθούν επάξια με τις ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές μονάδες που είναι ήδη ενταγμένες στο σύστημα Hotelstars Union. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό συμβατότητας των Ελαχίστων Υποχρεωτικών Κριτηρίων του συστήματος  Hotelstars Union με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανέσεις και εξυπηρετήσεις των ξενοδοχειακών μονάδων του δείγματος.

 

Το ποσοστό συμβατότητας ανά κατηγορία αστέρων κυμαίνεται από 78% έως 86%, με τις ξενοδοχειακές μονάδες 2* να εμφανίζουν την μεγαλύτερη κάλυψη των κριτηρίων του συστήματος. Επιπλέον, εντοπίζεται ότι το σύστημα "Hotelstars Union" είναι αυστηρότερο με την πιστοποίηση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών των υψηλών κατηγοριών (5* και 4*αστέρων) και γίνεται πιο ευέλικτο με την πιστοποίηση των παρεχόμενων ξενοδοχειακών εξυπηρετήσεων και ανέσεων των μεσαίων και ιδίως των χαμηλών κατηγοριών (3*, 2* και 1* αντίστοιχα). Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων ανέσεων και εξυπηρετήσεων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας που θα λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή.

 

Και θα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα αξιόπιστο μέσο πληροφόρησης και καθοδήγησης. Ένα σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών αναγνωρίσιμο από τον μέσο ευρωπαίο τουρίστα, ανταγωνιστικό με τις ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές μονάδες και φιλικό για τον Έλληνα ξενοδόχο.

 

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει αναγνωρίσει ήδη την ανάγκη αναθεώρησης του υφισταμένου συστήματος κατηγοριοποίησης στη χώρα προς πιο ευέλικτα λειτουργικά συστήματα και ήδη έχει συσταθεί επιτροπή που επεξεργάζεται το νέο σύστημα. Γι αυτό κάθε σχετική πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και χρήσιμη ειδικά όταν προέρχεται από το ΞΕΕ που θα μπορούσε δυνητικά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθειά μας.

 

Άλλωστε, όπως είπα και στην αρχή, το ΞΕΕ αποτελεί για το Υπουργείο μας σημαντικό σύμμαχο στις δράσεις μας για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και την απογείωση του σε έναν ισχυρό παγκόσμιο πρωταγωνιστή.

 

Σας ευχαριστώ πολύ»