14/04/2011: Σύσκεψη για τον συνεδριακό τουρισμό

14/04/2011: Σύσκεψη για τον συνεδριακό τουρισμό


14/04/2011: Σύσκεψη για τον συνεδριακό τουρισμό

Στη τελική ευθεία μπαίνουν οι διεργασίες για τη διαμόρφωση του οργανωτικού ιστού λειτουργίας των Conventions Bureaus στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα.
Σε σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού υπό την προεδρία του υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γιώργου Νικητιάδη και τη συμμετοχή επαγγελματικών φορέων συζητήθηκε η ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού και ειδικότερα η δημιουργία περιφερειακών Conventions Bureaus μετά από αυτά που ήδη λειτουργούν με θετικά αποτελέσματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Στην συνεδρίαση πήραν μέρος τα μέλη της Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του κ. Νικητιάδη για την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού και η οποία αναμένεται να λάβει θεσμικό χαρακτήρα.
Η επιτροπή αυτή θα έχει ως άμεσους στόχους:
-Τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού
-Την καταγραφή των συνεδριακών υποδομών της Ελλάδας και την κατάρτιση Μητρώου Συνεδρίων και Συνεδριακών Επιχειρήσεων
-Την καταγραφή των εξελίξεων και των τάσεων της διεθνούς αγοράς του Συνεδριακού Τουρισμού
-Την οργάνωση της συστηματικής στατιστικής παρακολούθησης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς Συνεδριακού Τουρισμού
-Την κινητοποίηση και συνδρομή σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας ώστε αυτές να αποκτήσουν (όσες, βεβαίως, χρειάζονται) την κατάλληλη οργάνωση και τις υποδομές για την προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού
-Την προώθηση των κατάλληλων ενεργειών για την νομική θωράκιση της δραστηριότητας του Συνεδριακό Τουρισμού
Η Κεντρική Επιτροπή για τον Συνεδριακό Τουρισμό θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), δυο εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO), έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Συνεδριών Αθηνών (Athens Convention Bureau),έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention and Visitors Bureau) και από έναν εκπρόσωπο από την Ρόδο, την Κω, την Κρήτη τη Χαλκιδική με παράλληλη εκπροσώπηση και της Ανατολικής Μακεδονίας και την Δυτική Ελλάδα καθώς και έναν εκπρόσωπο του υφυπουργού Τουρισμού ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής.
Στη σημερινή συνεδρίαση το θέμα που κυριάρχησε ήταν η αναγκαιότητα για Περιφερειακά Convention Bureaus και η ενημέρωση των εκπροσώπων σε θέματα λειτουργίας με βάση την αποκτηθείσα τεχνογνωσία κυρίως από το Athens Convention Bureau.
Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γιώργος Νικητιάδης, τόνισε ότι η συνεργασία θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και η πολιτεία θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες για την ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρισμού, στο πλαίσιο αξιοποίησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, των υπαρχουσών αλλά και νέων υποδομών που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν και της προσπάθειας προσέλκυσης τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με σκοπό την άμβλυνση της εποχικότητος. Η Ελλάδα- τόνισε ο κ. Νικητιάδης- διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω φυσικής ομορφιάς και ποικιλομορφίας του τοπίου, πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης και του ήπιου κλίματος όλο το χρόνο.
Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να επεξεργαστούν και υποβάλουν προτάσεις στην κατεύθυνση αξιοποίησης των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του Συνεδριακού Τουρισμού, οι οποίες και θα συζητηθούν σε νεότερη συνεδρίας της Επιτροπής.
Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα εκπροσώπησης στις Διεθνείς Εκθέσεις για τον Συνεδριακό Τουρισμό και των στοχευμένων παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν.
Στη συνεδρίαση την οποία παρακολούθησε και ο βουλευτής Αχαΐας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος πήραν μέρος ο Πρόεδρος HAPCO Αστράς Ντίνος και ο Αντιπρόεδρος του ίδιου οργανισμού κ. Ποδηματάς, η Αντιπρόεδρος του HATTA Δέσποινα Αμαραντίδου, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΤΕ Γιώργος Δρακόπουλος , Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής κ. Τάσιος Γρηγόρης, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης Αλεξάκης Γιώργος, ο διευθυντής του Athens Convention Bureau Γιώργος Αγγελής και οι εκπρόσωποι της Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης και της Κω κ. Κωνσταντίνος Κυπριώτης και η κα Ματίνα Γκίκα.