14/06/2011: Ομιλία υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδη για τον ρόλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών στον τουρισμό

14/06/2011: Ομιλία υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδη για τον ρόλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών στον τουρισμό


14/06/2011: Ομιλία υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γ. Νικητιάδη για τον ρόλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών στον τουρισμό

Την σημασία του ρόλου των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην ενίσχυση των επιχειρήσεων των τοπικών οικονομιών καθώς και τις δυνατότητες που διαθέτουν για να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω με ειδικές δράσεις στον τομέα του τουρισμού, επισήμανε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικητιάδης μιλώντας σε εκπροσώπους Συνεταιριστικών Τραπεζών απ΄ όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν σε ημερίδα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου που πραγματοποιήθηκε στην Πάτμο.
Ειδικότερα ο κ. Νικητιάδης ανέφερε, ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν ειδικά προγράμματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, προσαρμοσμένα στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς, τα οποία θα χρηματοδοτούν σειρά από πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού όπως αυτός διαμορφώνεται μέσα από την νέα στρατηγική της κυβέρνησης.
Προγράμματα για τον «πράσινο» και τον εναλλακτικό τουρισμό, την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, την ενίσχυση των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, την δημιουργία διαδικτυακών σελίδων, την εφαρμογή στρατηγικής μάρκετινγκ, την παροχή συμβουλών ανάπτυξης, την βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων, τις αναπλάσεις περιβάλλοντα χώρου, αλλά και την χρηματοδότηση τρεχουσών αναγκών με κεφάλαια κίνησης, είναι μερικά μόνο από αυτά στα οποία μπορούν να εστιάσουν οι Συνεταιριστικές τράπεζες, ανάφερε ο κ. Νικητιάδης.
Στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός, επισήμανε ότι θα μεταφέρει στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος την αναγκαιότητα συμμετοχής των Συνεταιριστικών Τραπεζών στις όποιες πρωτοβουλίες ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος, αποφασίζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους που διακρίνεται στην κατάρτιση τραπεζικών προϊόντων με βάση τις ανάγκες των τοπικών αγορών όπου δραστηριοποιούνται, την ταχύτητα υλοποίησης των προγραμμάτων τους, και την ήδη μεγάλη συμβολή τους στην τουριστική οικονομία με δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς για κεφάλαια κίνησης.