14-09-2018: Παράταση έως την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα 8 ΙΕΚ Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019

14-09-2018: Παράταση έως την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018  της προθεσμίας υποβολής  αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα 8  ΙΕΚ Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019

14-09-2018: Παράταση έως την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα 8 ΙΕΚ Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019