15/01/2013: Σημείωμα Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη

15/01/2013: Σημείωμα Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη


15/01/2013: Σημείωμα Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη

Εισάγουμε από σήμερα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».

 

Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εξορθολογισμός  και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, την εξοικονόμηση πόρων και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων την χώρας στον τομέα αυτό. Εν συνεχεία ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι οι οποίοι εμπόδιζαν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον.

 

Δεδομένης της  αναπτυξιακής σημασίας του τουρισμού  στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της  εθνικής οικονομίας, σας καλούμε  να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις  απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

 

Το Υπουργείο  Τουρισμού  αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.

 

Η δημόσια  διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την  Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 3 μ.μ. και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Σας ευχαριστώ  εκ των προτέρων για την συμμετοχή  σας στην διαδικασία.

 

Όλγα Κεφαλογιάννη

 

Υπουργός  Τουρισμού

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις».