15/05/2019: Χαιρετισμός του Υπουργού Τουρισμού Θανάση Θεοχαρόπουλου στην εκδήλωση ανακοίνωσης των φετινών βραβεύσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία»στην Ακτή της Βουλιαγμένης

15/05/2019: Χαιρετισμός του Υπουργού Τουρισμού Θανάση Θεοχαρόπουλου στην εκδήλωση ανακοίνωσης των φετινών βραβεύσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία»στην Ακτή της Βουλιαγμένης


15/05/2019: Χαιρετισμός του Υπουργού Τουρισμού Θανάση Θεοχαρόπουλου στην εκδήλωση ανακοίνωσης των φετινών βραβεύσεων του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία»στην Ακτή της Βουλιαγμένης

 

 

Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» είναι ένας θεσμός σύμβολο ποιότητας που προωθεί την περιβαλλοντική ευσυνειδησία, προάγει τον ελληνικό τουρισμό και προϋποθέτει την στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών για την αποτελεσματική διαχείριση της πολύ-επίπεδης φύσης του τουρισμού, ένας θεσμός που αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των τουριστών και, κατ’ επέκταση, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Ο εθελοντισμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι σημαντικός σε κρίσιμους για την οικονομία κλάδους, όπως ο τουρισμός, όπως ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον θεσμό.

 

Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Γης» κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι οι επισκέπτες πλέον αναζητούν ταξίδια με περιβαλλοντικό πρόσημοκαι καταλύματα φιλικά στο περιβάλλον.Αυξάνεται η ζήτηση σύγχρονων τουριστικών εγκαταστάσεων φιλικών προς τον χρήστη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Έχουμε δηλαδή πλέον απομακρυνθεί από το κλασσικό μοντέλο «ήλιος – θάλασσα». Όχι ότι αυτά τα στοιχεία χάνουν την σημασία τους αλλά πλέον δεν επαρκούν αν δεν συνοδεύονται από καθαριότητα και οργάνωση των ακτών, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

 

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει κοινούς στόχους με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Ήδη, η εφαρμογή των κριτηρίων των δυο διεθνών προγραμμάτων αειφορικής διαχείρισης και ευαισθητοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης («Γαλάζια Σημαία» και «Green Key» για τουριστικά καταλύματα), διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, με βιώσιμες πρακτικές και απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον.

 

Η ανάγκη για τουρισμό ολικής ποιότητας είναι επιτακτική. Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εκείνο που πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν ευρύτερα γνωστό και αποδεκτό είναι ότι ο τουρισμός οφείλει να επενδύει στην ολική ποιότητα και στην αειφόρο ανάπτυξη. Μια υγιής τουριστική βιομηχανία εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον, συνεπώς η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να προωθεί μορφές «περιβαλλοντικά συνετού τουρισμού».

 

Έχουν ήδη υπάρξει σημαντικά επιτεύγματα στον τουρισμό που συνετέλεσαν στο να αναγνωριστεί  η χώρα ως πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης και παράδειγμα καλών πρακτικών. Θέτουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, δεν εφησυχάζουμε, δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, μόνο για δουλειά και αποτελεσματικότητα. Πόσο μάλλον που και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικές: το δύσκολο οικονομικό κλίμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το Brexit, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και βέβαια οι ενδεχόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Τα θετικά μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο  τη δυναμική του τουρισμού. Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από 24% σε 13% άμεσα (και σε 11% από 1/1/20), η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια από 13% σε 6%, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή από 13% σε 11% από 1/1/2020 θα δώσουν μια νέα ώθηση στον τουριστικό τομέα. Πρόκειται άλλωστε για αιτήματα των φορέων του τουρισμού και αυτή τη στιγμή γίνονται πράξη. Αλλά, βεβαίως, ο τουρισμός θα διευκολυνθεί και από όλα τα άλλα θετικά μέτρα που  βελτιώνουν την αγοραστική δύναμη.
Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση, απαιτεί ενότητα και εθνική συνεννόηση.
Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε συνδυασμό με την προσπάθεια για τουριστική περίοδο όλο το χρόνο, συνεργασία με όλους τους φορείς.

 

Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με κανόνες και της προσέλκυσης επενδύσεων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό οφείλει να γίνει με προσανατολισμό προς την αειφόρο ανάπτυξη με στόχο την οριστική έξοδο από την κρίση, και το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτό!