17/01/2013: Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Τουρισμού – ΕΛΣΤΑΤ

17/01/2013: Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Τουρισμού – ΕΛΣΤΑΤ


17/01/2013: Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Τουρισμού – ΕΛΣΤΑΤ

Το υπουργείο Τουρισμού και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υπέγραψαν στις 16 Ιανουαρίου 2013 μνημόνιο συνεργασίας, με αντικείμενο την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών στον τουριστικό τομέα για τις ανάγκες του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και του Παρατηρητηρίου Τουρισμού.

 

Σκοπός του μνημονίου, που αποτυπώνει το πλαίσιο συνεργασίας των δυο πλευρών, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου στατιστικού συστήματος πληροφόρησης στον τουριστικό κλάδο για τη στήριξη της χάραξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της τουριστικής πολιτικής της χώρας.

 

Παράλληλα θα αξιοποιείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας σε στατιστική πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους εθνικούς φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς, όπως και για την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερομένους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.