18/01/2013: Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη για αναγνώριση ιαματικών πηγών

18/01/2013: Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη για αναγνώριση ιαματικών πηγών


18/01/2013: Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη για αναγνώριση ιαματικών πηγών

Με στόχο την ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση του ιαματικού τουρισμού και του θερμαλισμού στην Ελλάδα αλλά και την ανάδειξη του ιαματικού πλούτου, η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη ενεργοποίησε πρόσφατα την Επιτροπή Προστασίας Φυσικών Ιαματικών Πόρων, η οποία εδώ και χρόνια παρέμενε αδρανής.

 

Ήδη η Επιτροπή  αναγνώρισε πέντε (5) ιαματικές πηγές: Λουτράκι- Πόζαρ (Αριδαία), Σουρωτή (Θεσσαλονίκη), Κάνιστρα (Κασσάνδρα, Χαλκιδική), Καλλιθέα (Ρόδος), Λουτράκι – Περαχώρα ( Κόρινθος).

 

Στόχος του υπουργείου είναι να υπάρχει συνεχής ροή αναγνώρισης πηγών με άξονα την αναβάθμιση των ιαματικών φυσικών πόρων ως προστιθέμενη αξία στη συνολική ανάπτυξη του εθνικού τουριστικού προϊόντος.

 

Η απόφαση της υπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό το οποίο στοχεύει στην εστιασμένη ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και του θερμαλισμού και την τουριστική αξιοποίηση, με σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα.

 

Εξάλλου, στο Σχέδιο Νόμου που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, στους ιαματικούς φυσικούς πόρους, καθώς και στα κέντρα θερμαλιστικού και ιαματικού τουρισμού με την ταυτόχρονη αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων για την αναγνώρισή τους.

 

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Φορείς, (όπως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι αναπτυξιακές εταιρείες τους )που αναλαμβάνουν τη διανομή του οικονομικού ανταλλάγματος πρέπει να  υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, θα δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και θα παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.