19/02/2014: Σχέδιο νόμου Υπουργείου Τουρισμού

19/02/2014: Σχέδιο νόμου Υπουργείου Τουρισμού


19/02/2014: Σχέδιο νόμου Υπουργείου Τουρισμού

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, «Αναδιοργάνωση του υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις».

 

Πρόκειται για τη δεύτερη μέσα σε ένα χρόνο, νομοθετική πρωτοβουλία για τον ελληνικό τουρισμό η οποία έρχεται να καλύψει κενά, που εμπόδιζαν την ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

 

Το νομοσχέδιο στηρίζεται σε τέσσερεις άξονες:

  • Πρώτος. Αναδιοργάνωση και ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του υπουργείου Τουρισμού.
  • Δεύτερος. Εκσυγχρονισμός του ΕΟΤ και μετατροπή του σε σύγχρονο Οργανισμό προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισμού.
  • Τρίτος. Ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού.
  • Τέταρτος. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουριστικό τομέα.

 

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην αποδοτικότερη λειτουργία των ειδικών τουριστικών υποδομών όπως οι τουριστικοί λιμένες, τα σύνθετα τουριστικά καλύμματα και τα χιονοδρομικά κέντρα.

 

Προωθείται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού, ο οποίος μπορεί να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας αλλά και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και του τρόπου ζωής της ελληνικής υπαίθρου.

 

Ενισχύεται ο ποιοτικός τουρισμός μέσα από τη βελτίωση των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας και την προστασία του περιβάλλοντος μας.
Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην αποδοτικότερη διαχείριση της γης που αξιοποιείται για την τουριστική ανάπτυξη.

 

Σε ειδικό κεφάλαιο εισάγονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναβαθμίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των ξεναγών
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη ειδικές χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

 

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014  και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Περισσότερα στοιχεία για σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού στο ακόλουθο link:  http://www.opengov.gr/yppol/?p=851