19/05/2011: Αύξηση χορηγηθέντων θεωρήσεων (visa) για την Ελλάδα από Ουκρανία και Ρωσία

19/05/2011: Αύξηση χορηγηθέντων θεωρήσεων (visa) για την Ελλάδα από Ουκρανία και Ρωσία


19/05/2011: Αύξηση χορηγηθέντων θεωρήσεων (visa) για την Ελλάδα από Ουκρανία και Ρωσία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ανακοινώνει ότι, από 1/1/2010 έως 30/4/2011 υπάρχει αύξηση χορηγηθέντων θεωρήσεων (visa) για την Ελλάδα από Ουκρανία σε ποσοστό 27,45% και από Ρωσία σε ποσοστό 91,95%. Το συνολικό ποσοστό αύξησης από Ρωσία και Ουκρανία ανέρχεται στο 80,34%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χορηγήθηκαν στη Μόσχα, 18.693 θεωρήσεις το 2010, 37.156 το 2011, ποσοστό αύξησης, 98,76% ενώ στο Κίεβο 4.550 θεωρήσεις το 2010, 5.799 το 2011, με ποσοστό αύξησης 27,45%.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διευκόλυνση στη παροχή αδειών visa και παράλληλα, η δημιουργία κέντρων χορήγησης θεωρήσεων (visa centers) σε χώρες όπως στη Ρωσία, έχουν μειώσει τον χρόνο αναμονής για την έκδοσή τους σε περίπου 48 ώρες. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται για την μείωση χρόνου αναμονής καθώς και τη διευκόλυνση έκδοσης visas και στις υπόλοιπες στρατηγικές αγορές της Κίνας και της Ινδίας.