20/06/2013: Συναντήσεις εργασίας Υπουργείου Τουρισμού – ATOUT France

20/06/2013: Συναντήσεις εργασίας Υπουργείου Τουρισμού – ATOUT France


20/06/2013: Συναντήσεις εργασίας Υπουργείου Τουρισμού – ATOUT France

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με την ATOUT France, επίσημο φορέα τουριστικής ανάπτυξης της Γαλλικής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Ιουνίου συναντήσεις εργασίας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων σε επίπεδο πολιτικών και επιχειρησιακής εμπειρίας στις δύο χώρες. 
Σε εφαρμογή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας που υπεγράφη κατά την επίσκεψη της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη στο Παρίσι τον περασμένο Δεκέμβριο , η ATOUT France απέστειλε διευθυντικά στελέχη της τα οποία παρουσίασαν εφαρμοσμένες πολιτικές και πρακτικές λειτουργίας του οργανισμού, ο οποίος από το 2009 έχει αναλάβει το έργο της διαχείρισης του πρώτου σε αφίξεις τουριστικού προορισμού παγκοσμίως. 
Στις συναντήσεις με στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ,  συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Invest in Greece A.E καθώς και του ΣΕΤΕ. 
 
Τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση από την ελληνική πλευρά περιελάμβαναν: 
Πολιτικές υλοποίησης μεγάλων σχεδίων τουριστικών ανάπτυξης.
Σχεδιασμός κατηγοριοποίησης καταλυμάτων και διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης 
Τουριστική ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο-σύμφωνα τουριστικής ανάπτυξης προορισμών (Les Contrats de Destination).
Εφαρμοσμένες πολιτικές τουριστικών φορέων και οι διοικητικές τους δομές – Το μοντέλο της ATOUT France. 
 
Μετά την λεπτομερή καταγραφή των απόψεων που διατυπώθηκαν στις συναντήσεις, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και την ανταλλαγή συμπληρωματικών ερωτημάτων σχετικών με την παραπάνω θεματολογία, η γαλλική πλευρά  έχει αναλάβει το έργο της σύνταξης κειμένου προτάσεων, των οποίων η χρησιμότητα και η δυνατότητα ενσωμάτωσης στην ελληνική πραγματικότητα θα εξεταστούν από την πολιτική ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και του ΕΟΤ. Πρόθεση του Υπουργείου Τουρισμού είναι η συνεργασία με την ATOUΤ France να εδραιωθεί και να επεκταθεί και σε άλλα αντικείμενα.