21/12/2021 – Σύσταση και πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης του Έργου Τεχνικής Βοήθειας για την Αναβάθμιση της Τουριστικής Εκπαίδευσης

21/12/2021 – Σύσταση και πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης του Έργου Τεχνικής Βοήθειας για την Αναβάθμιση της Τουριστικής Εκπαίδευσης


21/12/2021 – Σύσταση και πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης του Έργου Τεχνικής Βοήθειας για την Αναβάθμιση της Τουριστικής Εκπαίδευσης

Με απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού, αρμόδιας για τη Τουριστική Εκπαίδευση και τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, συστάθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού Ομάδα εργασίας που θα αναλάβει τη διοίκηση του έργου τεχνικής βοήθειας για την τουριστική εκπαίδευση της Γενικής Διεύθυνσης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform) με τίτλο “Reform Tourism Education in Greece”.

Η ομάδα διοίκησης του έργου αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες και στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση την Πέμπτη 16/12 ξεκινώντας τις επαφές της με τον ανάδοχο της Ε.Ε.

 

Η ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε τον ανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης από το Υπουργείο Τουρισμού τουριστικής εκπαίδευσης. Προς αυτό το σκοπό, στις αρχές του τρέχοντος έτους σχεδίασε και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αίτημα για την παροχή τεχνικής βοήθειας από την DG REFORM. Το αίτημα εγκρίθηκε και ο ανάδοχος που επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τέλος του έτους να ξεκινήσει το έργο του για την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας πολιτικής για την τουριστική εκπαίδευση. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, η τεχνική βοήθεια θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές του 2023.

 

Βασική πτυχή της νέας πολιτικής του Υπουργείου για την τουριστική εκπαίδευση, είναι η δημιουργία μιας Ακαδημίας Τουρισμού, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας της είναι η παροχή σύγχρονης και ανταγωνιστικής τουριστικής εκπαίδευσης, η παρακολούθηση των αναγκών της τουριστικής αγοράς, καθώς και η μέσω αυτών ενίσχυση της απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί τα επόμενα έτη, ένας ενιαίος εκπαιδευτικός φορέας του Υπουργείου Τουρισμού, ικανός να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αξιοποιώντας βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές, καθώς και στις σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής αγοράς, καλύπτοντας τα όποια κενά εντοπίζονται.

 

Η προτεινόμενη Ακαδημία Τουρισμού εξετάζεται να συγκεντρώσει όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες και λειτουργίες του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΣΤΕ, Σχολές Ξεναγών, ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού, τμήματα μετεκπαίδευσης) και να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης.

 

Πρόκειται για μία τολμηρή μεταρρύθμιση, η οποία φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την παρεχόμενη από το Υπουργείο τουριστική εκπαίδευση και να θωρακίσει αποτελεσματικά τον ελληνικό τουριστικό κλάδο. Βασική προτεραιότητα και στόχευση της νέας αυτής δομής είναι η παραγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών της τουριστικής αγοράς σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η ζωτικής σημασίας ανατροφοδότηση του Υπουργείου και των δομών του για την προσφορά ανταγωνιστικών και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της αγοράς. Η θέση των εργαζομένων συνεπώς, θωρακίζεται ουσιαστικά καθώς παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν καθώς και της απόκτησης νέων, όπως επιτάσσει η σύγχρονη εποχή.

 

Η τεχνική βοήθεια της Ε.Ε. θα προσφέρει την αναγκαία επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την αναμόρφωση του πλαισίου τουριστικής εκπαίδευσης στο σύνολό της, αλλά και την άρτια λειτουργία του νέου φορέα που θα δημιουργηθεί.

 

Όπως σημειώνει η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, «στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου είναι ο μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός του εθνικού τουριστικού προτύπου της χώρας μας. Στην προσπάθεια αυτή, σημείο εκκίνησής μας είναι η τουριστική εκπαίδευση. Ζητούμενο είναι ο άμεσος και ουσιαστικός εκσυγχρονισμός της, κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης ανταγωνιστικής τουριστικής αγοράς.

Προχωρούμε στην ριζική αναμόρφωση της εθνικής μας πολιτικής για την τουριστική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και στη δημιουργία ενός νέου φορέα παροχής ανταγωνιστικής τουριστικής εκπαίδευσης και παραγωγής έρευνας.

Όραμά μας είναι αυτός ο φορέας να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και των ευκαιριών απασχόλησης του ανθρώπων του τουριστικού κλάδου, με την παροχή καινοτόμων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανάδειξη νέων προοπτικών σταδιοδρομίας.

Πρόκειται για μία σπουδαία μεταρρυθμιστική πρόκληση, στην οποία έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μας συνδράμει με την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».