22/12/2011: Παράταση στη Δημόσια Διαβούλευση για τεχνικές-λειτουργικές και ενεργειακές προδιαγραφές και για τον πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

22/12/2011: Παράταση στη Δημόσια Διαβούλευση για τεχνικές-λειτουργικές και ενεργειακές προδιαγραφές και για τον πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων


22/12/2011: Παράταση στη Δημόσια Διαβούλευση για τεχνικές-λειτουργικές και ενεργειακές προδιαγραφές και για τον πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού έχει ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια των αποφάσεων που αφορούν στις τεχνικές-λειτουργικές και ενεργειακές προδιαγραφές, καθώς και στον πρότυπο Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011.
Σημειώνεται ότι η διαβούλευση για τον πρότυπο Κανονισμό παρατείνεται μέχρι 29.12.2011.
Σκοπός των πιο πάνω αποφάσεων είναι να καταστεί δυνατή στην πράξη η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των νέων αυτών τουριστικών προϊόντων, τα οποία συνδυάζουν ξενοδοχειακά καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, ειδικές τουριστικές υποδομές και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, καθώς και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
Παράλληλα ολοκληρώνεται η υπηρεσιακή επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, το οποίο πρόκειται να προωθηθεί προς τελική επεξεργασία στο ΣτΕ στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Τέλος, οι προτάσεις του ΥΠΠΟΤ για την αξιολόγηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό είναι σε στάδιο τελικής επεξεργασίας και θα κατατεθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την επίσπευση της αξιολόγησης και αναθεώρησής του.