22/6/2011: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο 1ο Greek Power Summit

22/6/2011: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο 1ο Greek Power Summit


22/6/2011: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στο 1ο Greek Power Summit

Στις 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το 1o Greek Power Summit, στην Αθήνα, παρουσία του Steve Forbes, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Forbes Media, εκδότη του Forbes Magazine και κορυφαίων ομογενών επιχειρηματιών, όπως ο John Calamos, o George Koukis, o Con Makris κ.ά.

Στην κλειστή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν οι καταξιωμένοι ομογενείς επιχειρηματίες, αντάλλαξαν σκέψεις και απόψεις και μοιράστηκαν εμπειρίες με σημαντικούς Έλληνες εκπροσώπους των πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι κατασκευές, οι τράπεζες , η τεχνολογία, η ενέργεια.

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ, κ. Γιώργος Κολέτσος που συμμετείχε στην συζήτηση, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην δυναμική ανάπτυξης του Ελληνικού τουρισμού, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, καθώς και για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τουριστικός κλάδος τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.