23/09/2015: Τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού

23/09/2015: Τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού


23/09/2015: Τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού

Η τελετή Παράδοσης – Παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 (Αμαλίας 12, 6ος όροφος).