24/10/2011: Ορισμός Πρόεδρου του Ε.Ο.Τ.

24/10/2011: Ορισμός Πρόεδρου του Ε.Ο.Τ.


24/10/2011: Ορισμός Πρόεδρου του Ε.Ο.Τ.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλου Γερουλάνου ορίζεται Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο δικηγόρος κ. Κωνσταντίνος Ζήκος.