24/11/2011: Συμμαχία για την Ελλάδα – «Ιδιωτική Πρωτοβουλία – Εθνική Συμμέτοχη»

24/11/2011: Συμμαχία για την Ελλάδα – «Ιδιωτική Πρωτοβουλία – Εθνική Συμμέτοχη»


24/11/2011: Συμμαχία για την Ελλάδα – «Ιδιωτική Πρωτοβουλία – Εθνική Συμμέτοχη»

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης η νέα δράση της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ».

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι μία αφιλοκερδής πρωτοβουλία που εμπερικλείει τις έννοιες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της συμμετοχής της συνέργιας, της σύνθεσης, της προσφοράς, της βοήθειας, της στήριξης του κοινού σκοπού, του κοινού καλού, του εθελοντισμού.

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την αρχική ιδέα του Υφυπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Νικητιάδη για την χρησιμοποίηση των ελληνικών εστιατορίων, ως κανάλι επικοινωνίας για την προβολή της Ελλάδας.

Το κόστος της όλης δράσης θα επωμιστούν/χορηγούν οι:

  • Ο Ελληνοαμερικανικός Οργανισμός Εστιατόρων PanGregorian Enterprises inc
  • Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και
  • Η ΜΑRATHON BANK /Όμιλος Τρ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Έτσι με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ή για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων:

  • του Υφυπουργού Τουρισμού & Πολιτισμού κ. Νικιτιάδη εδώ,
  • του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. κ. Γ. Κολέτσου εδώ,
  • επιστολή των κ.κ. κ. Ι. Σακελλάρη Δ/ντος Συμβούλου & Γ. Σιαμπούλη Προέδρου των PanGregorians εδώ,
  • του Προέδρου & Δ/νοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Ι. Σπανουδάκη εδώ,
  • του Chief Risk Officer & μέλος Δ.Σ. της Marathon Bank/Όμιλος Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον ονομαστικό πίνακα των ζωγράφων που συμμετέχουν (καθώς και τα έργα τους) εδώ.

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.