25/04/2013: Απόφαση Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη για ταχύρυθμο πρόγραμμα ξεναγών

25/04/2013: Απόφαση Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη για ταχύρυθμο πρόγραμμα ξεναγών


25/04/2013: Απόφαση Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη για ταχύρυθμο πρόγραμμα ξεναγών

Με απόφαση  που υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη ξεκινά η εφαρμογή  του δεύτερου ταχύρυθμου προγράμματος για ξεναγούς το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους των πανεπιστημιακών τμημάτων ιστορίας και αρχαιολογίας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 27/05/2013 έως 26/07/2013, στην έδρα του   Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 
Ο ανώτατος αριθμός καταρτιζομένων καθορίζεται στα 40 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και  δικαιολογητικά  στο υπουργείο Τουρισμού μέχρι και  τις 10/5/2013 (πληροφορίες στο αρμόδιο Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης τηλ. 210-3736182, 210-3736345, 210-3736133, 210-3736132, 210-3736112).
 
Η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης τυπικών προσόντων και κοινωνικών κριτηρίων.  
 
Επισημαίνεται ότι το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο και  το ύψος του θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ατόμων που θα το παρακολουθήσουν. 
 
Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα υπάρχουν και  στις ιστοσελίδες  www.gnto.gov.gr και www.otek.edu.gr