26/01/2012: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης»

26/01/2012: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης»


26/01/2012: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης»

Μνημόνιο Συνεργασίας υπόγραψε ο Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κ. Γιώργος Κολέτσος με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννη Μπουτάρη.

Η στρατηγική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συντείνει στην ορθολογική αξιοποίηση όλων των εν δυνάμει συνεργαζόμενων φορέων που σχετίζονται με την προβολή και προώθηση τουριστικών προορισμών της χώρας μας.

Ο ΕΟΤ συνεργάζεται επί σειρά ετών με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης και αποτελεί φορέα προώθησης της Θεσσαλονίκης ως τουριστικό προορισμό που δύναται να συμβάλει στην προσπάθεια του ΕΟΤ για την ανάδειξη και προώθηση διεθνώς των ελληνικών πόλεων (city breaks) ως τουριστικών προορισμών.

Κοινός στόχος είναι η βέλτιστη διαχείριση των πόρων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο συμβαλλόμενων φορέων, μέσα από τη συνεργασία και την επίτευξη συνεργειών, για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως ένα διεθνή τουριστικό προορισμό και μοναδικών πολιτιστικών εμπειριών.

(Λεζάντα φωτογραφίας: Γιάννης Μπουτάρης, Πρόεδρος Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κολέτσος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού)

Από Γραφείο Επικοινωνίας
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού