26/07/2012: Επιστολή της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στους Περιφερειάρχες και Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης

26/07/2012: Επιστολή της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στους Περιφερειάρχες και Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης


26/07/2012: Επιστολή της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στους Περιφερειάρχες και Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Το συντονισμό των Αυτοδιοικητικών Αρχών  στις προσπάθειες για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού και τη δημιουργία σταθερών βάσεων ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, ζήτησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με επιστολή που έστειλε σήμερα προς τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας και τους 7 Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Η κα Κεφαλογιάννη τονίζει ότι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία κάθε προσπάθειας είναι η συνεννόηση και η συνεργασία και επισημαίνει ότι στο κομμάτι της επικοινωνίας είναι επιβεβλημένη η χάραξη μίας ευρύτερης συνεκτικής στρατηγικής , η οποία θα προβάλει ισόρροπα και με σεβασμό τις ιδιαιτερότητες κάθε Περιφέρειας, αλλά και την Ελλάδα στο σύνολό της.

 

Ειδικότερα στην επιστολή η υπουργός Τουρισμού αναφέρει:

«Ο δύσκολος στόχος της εξόδου της χώρας από την κρίση υπαγορεύει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παραγωγικών μας πλεονεκτημάτων. Καμία ευκαιρία ανάπτυξης δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί και να πάει χαμένη. Ειδικά στον Τουρισμό, έναν κλάδο με δυναμικό ρόλο στην παραγωγή θέσεων εργασίας και εισοδήματος, στον οποίο συνολικά η οικονομία μας στηρίζει τις ελπίδες της για ανάκαμψη.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργοποίηση όλων των θεσμικών φορέων όπως και των Αυτοδιοικητικών Αρχών είναι σημαντική και πολύτιμη.

 

Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία κάθε προσπάθειας είναι η συνεννόηση και η συνεργασία. Η τουριστική πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία έχουμε όλοι ρόλο και συμμετοχή. Όπως κάθε συλλογική διαδικασία όμως για να πετύχει, χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της επικοινωνίας, όπου είναι επιβεβλημένη η χάραξη μιας ευρύτερης, συνεκτικής στρατηγικής η οποία θα προβάλλει ισόρροπα και με σεβασμό τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, αλλά και την Ελλάδα στο σύνολο της.

 

Είμαι βέβαιη, ότι στη βάση αυτών των αναγκών θα μπορέσουμε να κινηθούμε συντονισμένα, για να στηρίξουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά το τουριστικό μας προϊόν.

 

Προσβλέπω στο άμεσο μέλλον στη στενή μας συνεργασία για την επίτευξη του εθνικού στόχου που είναι η γρήγορη ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού».