26/09/2012: Μήνυμα της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αύριο 27 Σεπτέμβρη 2012

26/09/2012: Μήνυμα της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αύριο 27 Σεπτέμβρη 2012


26/09/2012: Μήνυμα της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού αύριο 27 Σεπτέμβρη 2012

«Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού μας βρίσκει στο τέλος της τουριστικής περιόδου, μιας περιόδου δύσκολης και εξαντλητικής για τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του τομέα. Μας βρίσκει όμως αποφασισμένους να αντιστρέψουμε τα δεδομένα. Να δημιουργήσουμε και πάλι μια ισχυρή τουριστική δύναμη στη χώρα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Ο τουρισμός είναι σημαντικός αναπτυξιακός πυλώνας της χώρας, αλλά η σημασία του ξεπερνάει την οικονομική του διάσταση. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Από τη μια είναι ο δρόμος της χωρίς μέτρο εκμετάλλευσης της γης και των πόρων της χώρας. Από την άλλη είναι  ο δρόμος της ήπιας ανάπτυξης, της ανάπτυξη που βασίζεται στο φυσικό κάλλος, το μέτρο και τις βασικές αρχές της αειφορίας. Το 2012 είναι έτος 'αειφόρου ενέργειας'. Είναι μια ευκαιρία να συνδυαστεί ο τουρισμός με το περιβάλλον, με την ποιότητα ζωής και την υγεία. Είναι μια ευκαιρία να συνδυαστεί με την προστασία της ζωής και την βελτίωσή της. Ένα μήνυμα κυριολεκτικό και μεταφορικό, που μας γεμίζει αισιοδοξία μπροστά στο δύσκολο δρόμο που έχουμε ακόμα να ακολουθήσουμε. Ο τουρισμός είναι πολιτισμός, αλλά και εκπαίδευση. Συνδυάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ενέργειας -είτε πρόκειται για εσωτερικό τουρισμό, είτε για εξωτερικό. Συμβάλλει στη διάδοση των ιδεών, των επιστημών και των τεχνών. Σε έναν τέτοιο τουρισμό επενδύουμε, έναν τουρισμό, ο οποίος ακολουθεί το μέτρο και το σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την 'αειφόρο ενέργεια' στον τομέα του τουρισμού. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για όλους. Είμαι πεπεισμένη πως με την συλλογική προσπάθεια μπορούμε να τον επιτύχουμε».