26/11/2011: Δήλωση Υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού για την πραγματοποίηση των καρδιολογικών συνεδρίων στην Ελλάδα.

26/11/2011: Δήλωση Υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού για την πραγματοποίηση των καρδιολογικών συνεδρίων στην Ελλάδα.


26/11/2011: Δήλωση Υφ. Πολιτισμού και Τουρισμού για την πραγματοποίηση των καρδιολογικών συνεδρίων στην Ελλάδα.

Την απόλυτη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και
Τουρισμού κ. Γιώργος Νικητιάδης, μετά την επικοινωνία που είχε με τον
καθηγητή καρδιολογίας κύριο Βάρδα,  ο οποίος του ανήγγειλε ότι
κερδήθηκε η μάχη για τα τρία μεγάλα καρδιολογικά συνέδρια, για τα
οποία υπήρχε πρόθεση να  μη γίνουν στην Ελλάδα, καθώς θα
πραγματοποιηθούν τελικώς στη χώρα μας. Ο κ. Νικητιάδης που είχε
τις τελευταίες δύο ημέρες συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο
Βάρδα, τον ευχαριστεί δημοσίως, εκ μέρους της πολιτείας, για τις
ενέργειές του και δηλώνει ότι θα υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις  που
ανέλαβε –η πολιτεία- προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρηματολογία
της ελληνικής πλευράς για να μη μην ακυρωθούν τα  συνέδρια στη χώρα
μας. Ο Έλληνας καθηγητής ενημέρωσε τον Υφυπουργό ότι  τις επόμενες
ημέρες αναμένεται η επίσημη επιστολή του προέδρου της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας  όπου θα ανακοινώνεται η απόφαση για την
υλοποίηση των συνεδρίων. Σημειώνεται ότι ο κύριος Βάρδας έχει ήδη
εκλεγεί νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας με τη
θητεία του να αρχίζει το Σεπτέμβριο του  2012.