27/02/2014: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό- Απάντηση σε δημοσιεύματα

27/02/2014: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό- Απάντηση σε δημοσιεύματα


27/02/2014: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό- Απάντηση σε δημοσιεύματα

Το υπουργείο Τουρισμού, με αφορμή δημοσιεύματα περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για το Ειδικό Πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον τουρισμό και την ένταξη σε αυτό λιμανιών της χώρας, επισημαίνει:

«Η ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας σχετίζεται με τις συνθήκες της αγοράς και της ζήτησης και δεν υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες.

 

Οι κατευθύνσεις για τον τουρισμό κρουαζιέρας, που περιγράφονται στο άρθρο 6 του τροποποιημένου Ειδικού Πλαισίου, έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και δεν αφορούν, ούτε επηρεάζουν ή αναιρούν έργα ενταγμένα σε επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα.

 

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του υπουργείου Τουρισμού έχει δρομολογήσει ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης τουρισμού κρουαζιέρας, με επίκεντρο ενδιάμεσους λιμένες κρουαζιέρας (Πύλο, Γύθειο, Ναύπλιο, Κατάκολο).

 

Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε απαρίθμηση στο Ειδικό πλαίσιο περιοχών για την ανάπτυξη υποδομών τουρισμού κρουαζιέρας όχι μόνο δεν είναι δεσμευτική, αλλά αντιθέτως σημαίνει ότι και άλλες περιοχές, που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά στις υποδομές με τις περιοχές πού αναφέρονται στο Ειδικό χωροταξικό, μπορούν να αναπτύξουν αυτή τη μορφή τουρισμού."