27/02/2019: Έλενα Κουντουρά: «Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε πρωτοβουλία για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό»

27/02/2019: Έλενα Κουντουρά: «Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε πρωτοβουλία για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό»


27/02/2019: Έλενα Κουντουρά: «Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβουμε πρωτοβουλία για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό»

Η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά σε ειδική εκδήλωση του Euractiv στις Βρυξέλλες για το successstory του ελληνικού τουρισμού και το ρόλο του στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Ευρώπης.

 

Την Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, επέλεξε ο  πανευρωπαϊκός δημοσιογραφικός οργανισμός Euractiv,  για να παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τη στρατηγική της Ελλάδας στον τουρισμό ως παράδειγμα για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού τα επόμενα χρόνια και τη διαμόρφωση των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με το δίκτυο Euractiv η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί ως successstory σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για το πως η θεαματική ανάπτυξη του τουρισμού  κατάφερε να συμβάλλει ώστε να ξεπεραστεί η δύσκολη οικονομική κρίση, να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

 

Η Υπουργός παρουσίασε την πετυχημένη εθνική στρατηγική της Ελλάδας στον τουρισμό, που οδήγησε στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, στην κατακόρυφη αύξηση του τουρισμού κατά 35% την τετραετία 2015-2018 και στις υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις σε έσοδα, αφίξεις και όλα τα τουριστικά μεγέθη.  

 

«Θέσαμε τον τουρισμό ως προτεραιότητα. Υλοποιήσαμε συγκεκριμένο σχέδιο με στόχο τον τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο στην Ελλάδα, ώστε να εξασφαλίσουμε τη διαρκή άνοδο του τουρισμού μας, κυρίως όμως για να διαμορφώσουμε τις νέες συνθήκες και το νέο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων μας στη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Μία στρατηγική με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ανάδειξη της κληρονομιάς μας,  και με στόχο τα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη να διαχυθούν σε όλες τις τοπικές κοινωνίες, ενθαρρύνοντας τη νέα επιχειρηματικότητα και δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων και νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε η Υπουργός.

 

 

Οι ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής Τουρισμού-Μεταφορών (TRAN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Ana-ClaudiaTapardel, και κα InésAyalaSender, στην παρέμβασή τους επισήμαναν ότι το «successstory» της Ελλάδας στον τουρισμό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Ευρώπης.

 

Η κα Κουντουρά απευθυνόμενη σε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειών της Ευρώπης, θεσμικών παραγόντων και decisionmakers της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής βιομηχανίας αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία του τουρισμού στις εθνικές οικονομίες, στην καθοριστική και διαρκώς αυξανόμενη συμβολή του στο ΑΕΠ των χωρών και την απασχόληση, με οριζόντια και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους και τομείς, για την οικονομική και κοινωνική ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

 

Η ΥπουργόςΤουρισμού  επισήμανε ότι η σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας είναι η πρώτη που αναγνώρισε την αξία του τουρισμού ως ισχυρή κινητήρια δύναμη συνολικά  για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Τόνισε την ανάγκη να αναδειχθεί η αξία του τουρισμού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  να προωθηθεί υψηλά στην ατζέντα των κυβερνήσεων των κρατών-μελών και των σχεδιαζόμενων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Και απηύθυνε κάλεσμα για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό.

 

 

«Η επόμενη μέρα στον τουρισμό επιβάλει τη συμμετοχή όλων μας. Τώρα είναι η στιγμή να συνεργαστούμε για τις στρατηγικές προτεραιότητες του ευρωπαϊκού τουρισμού και να αναλάβουμε πρωτοβουλία για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό που θα αποφέρει οφέλη για όλους τα επόμενα χρόνια», επεσήμανε η Υπουργός.

 

Η κα Κουντουρά ανέπτυξε  τις προτάσεις της για τις βασικές προτεραιότητεςστη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τουρισμό, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπως:

  • η υποστήριξη των μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την startup επιχειρηματικότητα
  • η προώθηση βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση προορισμού με επίκεντρο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
  • η ενθάρρυνση συνεργιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
  • η αξιοποίηση θεματικών τουριστικών προϊόντων, μέσω ευρωπαϊκών διαδρομών και δικτύων που συνδέουν προορισμούς μέσω της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και της γαστρονομίας
  • η ψηφιακή μετάβαση της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες
  • η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για υψηλότερους μισθούς και καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ειδικά για τις γυναίκες και τους νέους.
  • η επένδυση στην τουριστική εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, η οποία είναι καίριας σημασίας για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
  • η ενίσχυση της χρηματοδότησης με νέα προγράμματα μέσα από το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με χρονικό ορίζοντα μετά το 2020.

 

Τέλος, όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι τα οφέλη του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο των κρατών-μελών αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και ότι πλέον είναι ώριμες οι συνθήκες για να συμπεριλάβουν δυναμικά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον τουρισμό στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τα επόμενα χρόνια.