27/03/2013: Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου στο τουρισμό

27/03/2013: Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου στο τουρισμό


27/03/2013: Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου στο τουρισμό

Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου, αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη στο τουρισμό, υπέγραψε σήμερα στην Σμύρνη, η υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά τη συνάντηση της, με το γενικό γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Ταλέμπ Ριφάι. Η συνάντηση έγινε  στο πλαίσιο της 55ης Συνάντησης της Επιτροπής για την Ευρώπη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού στην οποία προεδρεύει η Ελλάδα.

Το «Παρατηρητήριο», που αποτελεί επιστημονικό εργαλείο, είναι το πρώτο που συνάπτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, με χώρα μέλος του, σε εθνικό επίπεδο. Θα παρακολουθεί τις επιδράσεις που θα έχουν τα «τουριστικά» προϊόντα στο οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, την ανάπτυξη δεικτών αειφόρου τουρισμού και γενικότερα θα συμβάλει στην ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας, στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού.
 
Μετά το τέλος της συνάντησης, η υπουργός Τουρισμού δήλωσε: «Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την αειφόρο ανάπτυξη στο τουρισμό, αποτελεί ένα σημαντικό πρωτοποριακό εργαλείο, ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για το υπουργείο Τουρισμού, όσο και για τους τουριστικούς φορείς αλλά και την κοινωνία. Πιστεύουμε ότι η σωστή αξιοποίηση του «Εθνικού Παρατηρητηρίου» θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προϊόντων της χώρας.   Επιπλέον θέλω να τονίσω ότι ο τουρισμός και το περιβάλλον αποτελούν αλληλένδετες έννοιες, καθώς η τουριστική ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον. Για μας η σχέση Τουρισμού και περιβάλλοντος είναι πρώτης προτεραιότητας».