27/06/2014: Σχέδιο νομού Υπουργείου Τουρισμού

27/06/2014: Σχέδιο νομού Υπουργείου Τουρισμού


27/06/2014: Σχέδιο νομού Υπουργείου Τουρισμού

Κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».
Το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου
Η αιτιολογική έκθεση