27/07/2012: Ενσωμάτωση του ΟΤΕΚ στο Υπουργείο Τουρισμού

27/07/2012: Ενσωμάτωση του ΟΤΕΚ στο Υπουργείο Τουρισμού


27/07/2012: Ενσωμάτωση του ΟΤΕΚ στο Υπουργείο Τουρισμού

Στο πλαίσιο της ευρύτερης Διοικητικής Αναδιοργάνωσης που έχει ήδη ξεκινήσει, συγκαταλέγεται και η ενσωμάτωση του ΟΤΕΚ στο Υπουργείο Τουρισμού.

 

Δέσμευση του Υπουργείου αποτελεί η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και μαθητείας καθώς και η προστασία της περιουσίας του Οργανισμού.

 

Κεντρικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παραμένει η αναβάθμιση του υφιστάμενου επιπέδου σπουδών όπως και η εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας των διοικητικών υπηρεσιών του Οργανισμού.

 

Από την πολιτική ηγεσία αξιολογείται ως νευραλγική, άκρως απαραίτητη και καθοριστική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των τουριστικών επαγγελμάτων στη χώρα μας.

 

Τα όποια βήματα γίνουν στο προσεχές διάστημα, θα έχουν προγραμματιστεί με μόνο γνώμονα τη μακρόχρονη, βιώσιμη, σύγχρονη λειτουργία της τουριστικής εκπαίδευσης και μαζί, την εξασφάλιση μιας καλύτερης προοπτικής ανάπτυξης για τον Τουρισμό.