28/03/2022 – Τα περίπτερα του ΕΟΤ αλλάζουν: Διαγωνισμός για το νέο σχεδιασμό τους

28/03/2022 – Τα περίπτερα του ΕΟΤ αλλάζουν: Διαγωνισμός για το νέο σχεδιασμό τους


28/03/2022 – Τα περίπτερα του ΕΟΤ αλλάζουν: Διαγωνισμός για το νέο σχεδιασμό τους

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει «ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων» για την επιλογή αναδόχου του έργου του νέου σχεδιασμού των περιπτέρων του στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

 

Ο ΕΟΤ συμμετέχει κάθε χρόνο σε δεκάδες τουριστικές εκθέσεις, που πραγματοποιούνται σε όλον τον κόσμο, με στόχο να προβάλει με άμεσο τρόπο την Ελλάδα ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Στα περίπτερα του ΕΟΤ έχουν φιλοξενηθεί τα τελευταία χρόνια χιλιάδες απλοί επισκέπτες, εξειδικευμένοι επαγγελματίες, σημαντικοί παράγοντες της διεθνούς αγοράς, σημαίνουσες προσωπικότητες αλλά και εκατοντάδες φορείς και τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας μας. Εκεί έχουν πραγματοποιηθεί χιλιάδες ώρες διαπραγματεύσεων, συζητήσεων, παρουσιάσεων κι έχουν κλειστεί σημαντικές συμφωνίες.

 

Μετά από τα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας ο ΕΟΤ, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανανέωση των τουριστικών περιπτέρων στις διεθνείς εκθέσεις.

 

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και διεξάγεται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ όπου και υποβάλλονται οι προσφορές από τους υποψήφιους.

 

Κριτήριο της αξιολόγησης της ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σταθερή τιμή και βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) πλέον ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.

 

Σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης δήλωσε: «Κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσουμε σε λίγους μήνες νέα περίπτερα, αισθητικά αναβαθμισμένα, λειτουργικά βελτιωμένα και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτά τα δύο χρόνια της υγειονομικής κρίσης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τα στελέχη του Οργανισμού, τους συνεκθέτες μας και τον ιδιωτικό τομέα για τα τρωτά στοιχεία των περιπτέρων μας και για τις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτά. Μελετήσαμε τον ανταγωνισμό, ακούσαμε τις γνώμες των ειδικών, καταγράψαμε τις ανάγκες των συνεργατών μας και καταλήξαμε, μετά από συστηματική δουλειά υπό αντίξοες συνθήκες, στο νέο πλαίσιο παρουσίας στις εκθέσεις του εξωτερικού που χρειαζόμαστε από εδώ και πέρα.

Ειδικές ευχαριστίες οφείλω στα στελέχη του ΕΟΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δούλεψαν πολύ για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Με την δική τους αποφασιστική συνδρομή η νέα σύγχρονη εικόνα που χρειαζόμαστε για τον ελληνικό τουρισμό στο εξωτερικό θα γίνει πραγματικότητα».

 

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του διαγωνισμού στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3qoX3Mz